Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Forbud mot hold av fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs

I infisert sone er det forbud mot hold av fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs ("portforbud"). 

Publisert

Portforbudet varer så lenge det er nødvendig for å hindre spredning av smitte, og oppheves så raskt det er forsvarlig. 

Se oversikt over hvilke kommuner som er i infisert sone.

Unntak

Bestemmelsen om portforbudet gjelder ikke dersom du:

  • har fuglene dine i en innhegning som har tett tak og vegger av netting, slik at de er beskyttet mot direkte og indirekte kontakt med ville fugler. Dette gjelder uavhengig av antall dyr.
  • har færre enn 50 fjørfe/andre fugler i fangenskap, og hvor
    - egg eller andre produkter fra dyrene kun benyttes i egen husholdning.
    - fuglene har tilgang til et inngjerdet uteareal på mindre enn 40 m2, med nettingtak.

Dersom du har færre enn 50 høns/fjørfe trenger du altså ikke å ha tett tak over dyra, det holder med netting. Vi anbefaler likevel tett tak, for å beskytte hønene/fuglene mot fugleinfluensa. Alt annet i forskriften gjelder.

Forbudet gjelder heller ikke brevduer som foretar øvelsesflygning i sitt nærområde.

Dersom du ønsker unntak fra forbudet under andre vilkår, må du søke Mattilsynet om dette.

Regelverk

Forskrift om infisert sone for HPAI

Forskrift om infisert sone for høypatogen aviær influensa (FOR-2022-06-23-1161)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no