Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Hva betyr det for deg som har hobbyfjørfe om det påvises fugleinfluensa i nærområdet?

Ved påvisning av fugleinfluensa på villfugl, setter Mattilsynet i verk tiltak for å hindre videre smittespredning til fjørfe og andre fugler i fangenskap i området. Disse tiltakene gjelder også for deg som høner i hagen eller andre fugler i fangenskap.

Innhold på denne siden

 1. Dette er infisert sone for fugleinfluensa
 2. Forbud mot hold av fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs
 3. Ender og gjess skal ikke holdes sammen med andre fjørfearter
 4. Registrering av fjørfehold
 5. Forbud mot dyreansamlinger

I tilfeller med mye HPAI-smitte blant villfugl, vil det være aktuelt å innføre portforbud i nærmere definert infisert sone. I disse sonene gjelder strengere regler, også for deg som bare har noen få høner ute.  Slike inngripende restriksjoner skal ikke vare lenger enn nødvendig, og vil bli vurdert fortløpende.

Smittevernråd

Kommersielle fjørfehold har krav om smittesluse og smittevernplan. Du som har høner i hagen, bør også gjøre tiltak for å hindre smitte.

Huskeliste for smittevern i sonen:

 • Pass på at færrest mulig er i kontakt med hønene dine.
 • Hold det rent og ryddig på området der dyrene oppholder seg.
 • Når du eller andre skal inn i dyreholdet ditt, bør alle ta på egne sko som kun brukes inne på området der dyrene oppholder seg (evt. skoovertrekk til engangsbruk). Skoene tas av igjen når man forlater området.
 • Det kan være lurt å benytte desinfeksjonsmidler på skoene ved inn- og utgang av dyreholdet. Mattilsynet anbefaler Virkon S® i 2 % løsning eller Virocid® i 0,5 % løsning. Pass på at desinfeksjonsløsningen byttes når den rosa fargen på desinfeksjonsmiddelet (Virkon S) er borte og minimum en gang per uke. Ved temperaturer under 10 grader må styrken på løsningen økes.
 • Husk at det som skal desinfiseres må være rent for at desinfeksjonsmiddelet skal virke.
 • Sørg for god vask og desinfeksjon av hender når du går inn i og ut av området der dyrene oppholder seg.