Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Hva gjelder for deg som har høner i infisert sone?

I en infisert sone blir det innført midlertidige forebyggende tiltak for å hindre at fjørfe og andre fugler i fangenskap blir smittet av fugleinfluensa. Reglene gjelder alle som har høner eller andre fugler i fangenskap, også de som bare har noen få hobbyhøns.

Innhold på denne siden

 1. Dette er infisert sone for fugleinfluensa
 2. Forbud mot hold av fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs
 3. Registrering av fjørfehold
 4. Forbud mot bruk av utendørs vannreservoarer
 5. Fôr til fjørfe og andre fugler i fangenskap skal være beskyttet
 6. Ender og gjess skal ikke holdes sammen med andre fjørfearter
 7. Forbud mot dyreansamlinger
 8. Forbud mot bruk av enkelte fuglearter som lokkefugl
 9. Forbud mot utsetting av fuglevilt

Råd

Kommersielle fjørfehold har krav om smittesluse og smittevernplan. Du som har høner i hagen, bør også gjøre tiltak for å hindre smitte.

Huskeliste for smittevern i sonen:

 • Pass på at færrest mulig er i kontakt med hønene dine.
 • Hold det rent og ryddig på området der dyrene oppholder seg.
 • Når du eller andre skal inn i dyreholdet ditt, bør alle ta på egne sko som kun brukes inne på området der dyrene oppholder seg (evt. skoovertrekk til engangsbruk). Skoene tas av igjen når man forlater området.
 • Det kan være lurt å benytte desinfeksjonsmidler på skoene ved inn- og utgang av dyreholdet. Mattilsynet anbefaler Virkon S® i 2 % løsning eller Virocid® i 0,5 % løsning. Pass på at desinfeksjonsløsningen byttes når den rosa fargen på desinfeksjonsmiddelet (Virkon S) er borte og minimum en gang per uke. Ved temperaturer under 10 grader må styrken på løsningen økes.
 • Husk at det som skal desinfiseres må være rent for at desinfeksjonsmiddelet skal virke.
 • Sørg for god vask og desinfeksjon av hender når du går inn i og ut av området der dyrene oppholder seg.

Tiltak i infisert sone

Tiltakene under gjelder kun i områdene der risikoen er størst (infisert sone) og i tidsavgrensede perioder.

Du kan søke Mattilsynet om unntak fra forbudene.