Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Utbrudd av kverke hos hest juni 2022

Mattilsynet har båndlagt hestehold i Trøndelag og Møre og Romsdal etter påvisning av kverke på flere hester. Mattilsynet oppfordrer alle hesteeiere i de berørte områdene til å begrense kontakt med andre hester og staller. 

Publisert

8. juni ble det påvist kverke på en hest ved en liten stall i Levanger og 14. juni ble det påvist kverke ved Stall Kringla i Steinkjer og Molde og Hustadvika rideklubb ved Tustn i Molde. Stallene er båndlagt.  

Mattilsynet jobber med smittesporing og prøvetaking, der det er nødvendig.  

Hvor er det påvisninger og båndlegginger? 

Hestehold med smitte er båndlagt, for å hindre videre smittespredning. Også staller med hester som regnes som kontakter i de smittede hestene, er båndlagt. Per nå finnes det staller som er båndlagt i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Staller og gårder som er båndlagt og får ikke lov til å flytte hester inn eller ut av stedet. Utstyr får heller ikke tas ut av hesteholdet. Båndlegging oppheves ikke før Mattilsynet vurderer at smittefaren er over, og eventuelle syke hester har vært friske i 4 uker. 

Disse stallene har påvist kverke: 

  • Stall Kringla, Steinkjer 
  • Liten stall, Levanger 
  • Molde og Hustadvika rideklubb ved Tustn i Molde 

Begrens kontakt med andre hester og staller 

Vi oppfordrer alle hesteeiere i berørte områder til å begrense kontakt med andre hester og staller. 

Dersom du skal flytte hesten din kan det være fornuftig å ta en prat med dem du skal flytte hesten til på forhånd, i tilfelle de ønsker å ta forholdsregler. Som hesteeier kan du selv redusere smittefaren ved å være nøye med håndvask, begrense antall personer som har tilgang til hesten din og ikke flytte hesten til staller med dårlig smitteforebyggende tiltak eller renhold. 

Kontakt veterinær ved symptomer 

Kverke kan være alvorlig for enkelte hester og spres ved kontaktsmitte. Ta kontakt med veterinær dersom hesten din viser symptomer som er forenelig med kverke. 

Kverke er en B-sykdom, og mistanke skal meldes til Mattilsynet. 

Her finner du mer informasjon om kverke: 

Mattilsynets faktasider om kverke

Mattilsynets retningslinje for håndtering av kverke