Til hovedinnhold
Søk

Utbrudd av kverke i Trøndelag

7. september ble det påvist kverke hos én hest ved Stall Granly i Klæbu, Trondheim kommune. Flere staller er ilagt restriksjoner (båndlagt) mot å flytte hester inn eller ut av stallene. 

Faglig oppdatert

Mattilsynet jobber med smittesporing og prøvetaking, der det er nødvendig. 

Hestehold med smitte er båndlagt, for å hindre videre smittespredning. Også staller med hester som regnes som kontakter til den smittede hesten, er båndlagt.

Disse stallene er båndlagt:

  • Stall Granly (Klæbu)
  • Stall i Orkdal
  • Stall Nidelv (Klæbu)
  • Stall Nyhus (Klæbu)
  • Stall i Buvika

Staller og gårder som er båndlagt får ikke lov til å flytte hester inn eller ut av stedet. Utstyr får heller ikke tas ut av hesteholdet. Båndlegging oppheves ikke før Mattilsynet vurderer at smittefaren er over, og eventuelle syke hester har vært friske i 4 uker.

Begrens kontakt med andre hester og staller

Vi oppfordrer alle hesteeiere i berørte områder til å begrense kontakten med andre hester og staller.  

Dersom du skal flytte hesten din kan det være fornuftig å ta en prat med dem du skal flytte hesten til på forhånd, i tilfelle de ønsker å ta forholdsregler.

Som hesteeier kan du selv redusere smittefaren ved å være nøye med håndvask, begrense antall personer som har tilgang til hesten din og ikke flytte hesten til staller med dårlig smitteforebyggende tiltak eller renhold.

Kontakt veterinær ved symptomer

Kverke kan være alvorlig for enkelte hester og spres ved kontaktsmitte. Ta kontakt med veterinær dersom hesten din viser symptomer som er forenelig med kverke.

Kverke er en liste 2-sykdom (B-sykdom), og mistanke skal meldes til Mattilsynet.

Her finner du mer informasjon om kverke: 

Mattilsynets faktasider om kverke

Mattilsynets retningslinje for håndtering av kverke