Til hovedinnhold

Tørke i vannkilder i inn- og utmark – følg med på dyrene

Mattilsynet ber eiere av både produksjonsdyr, hunder, hester og andre dyr som er utendørs, om å passe på at dyrene har god nok tilgang på vann.

Publisert

I tørkeperioder kan tjern og bekker som normalt er sikre vannkilder, begynne å tørke ut. Dyr må kanskje gå langt etter vann, eller de får ikke vann i det hele tatt. Det vil igjen gå ut over næringsopptaket, fordi de slutter å spise. Mangel på vann kan i verste fall føre til at dyrene dør.

Her er de viktigste tiltakene for å sikre dyrene god nok tilgang på vann:

Intensiver tilsynet med dyrene

Dyr i utmark skal som hovedregel ha tilsyn minst en gang i uka, eller oftere dersom situasjonen krever det. Dyr på innmark skal ha tilsyn minst en gang daglig. Ved mangelfull tilgang på vann, kan dyrene virke slappe eller rastløse. Dyr som melker eller har unger som dier, er spesielt sårbare ved vannmangel.

Kontroller tilgang til vann

For dyr som beiter på innmark eller holdes utendørs på annen måte, bør tilgangen til vann kontrolleres daglig
For dyr på beite i utmark bør tilgangen til vann kontrolleres flere ganger i uka. Flere bønder har sett seg nødt til å kjøre vann til fjells for å sørge for at dyrene får i seg nok drikke.

Kontroller om husdyr har kommet seg innenfor gjerder

I utmark der det går dyr på beite, bør seterkveer, hyttetomter o.l. som er gjerdet inn, bli kontrollert jevnlig for husdyr. Hvis dyr kommer seg innenfor gjerdet på jakt etter mat, men ikke greier å finne veien ut igjen, kan det kan få alvorlige konsekvenser hvis det ikke er vann tilgjengelig innenfor gjerdet.

Sørg for at dyrene har tilgang på skygge

Dyr i innmark bør ha tilgang på skygge for å kunne verne seg mot den sterke varmen fra sola. Det er spesielt viktig for hunder som holdes ute. Særlig kombinasjonen sterk sol uten skygge og mangel på vann kan være ubehagelig og i verste fall farlig for dyrene.