Til hovedinnhold

Hvilke regler gjelder for mine fugler?

Det er ulike regler for dyrehelse som gjelder for ulike typer tamme fugler. Det er fordi risikoen for smitte er ulik for ulike aktiviteter med fugl. Her finner du ut hvilke regler du skal følge.

Publisert

Fuglene er kjæledyr

Hvilke fugler som regnes som kjæledyr, avhenger av arten og om fuglene produserer noe. 

Du som har typiske burfugler eller stuefugler, vil som regel ha fugler som er kjæledyr. Det finnes to viktige unntak fra denne regelen:

  • Noen arter kan ikke være kjæledyr. Dette gjelder høns, kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner, rapphøns og strutsefugler. Har du en av disse artene, har du enten fugler i fangenskap eller fjørfe. Se under for å finne ut hvilken kategori fuglene dine passer i.
  • Fugler som produserer noe for salg, er alltid fjørfe, uansett hvilken art fuglen tilhører. Dette gjelder for eksempel hvis du oppdretter papegøyer for å selge fugler eller fjær. 

Fuglene er hobby (fugler i fangenskap)

Hvis du har fugler som først og fremst skal delta i konkurranser og utstillinger, og ikke produsere for eksempel egg, kjøtt eller avkom, har du fugler i fangenskap. Eksempler på denne typen fuglehold er høns i hagen ("hobbyhøns") og brevduer.

Fugler i fangenskap kan også produsere for eksempel egg eller kjøtt, men bare til bruk i din egen husholdning. Hvis du selger produktene, må du følge reglene for fjørfe i stedet.

Fuglene produserer noe for salg (fjørfe)

Hvis du har fugler som skal produsere egg, kjøtt, fjær, avkom eller andre produkter for salg, skal du følge reglene for fjørfe.

Hvis du har fugler som produserer noe, mens du bare bruker produktene i  din egen husholdning, skal du følge reglene for fugler i fangenskap.