Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Sende, selge eller reise med hest til EØS-land

Her er en oversikt over hva du må gjøre når du skal sende hest eller reise med den til EØS-land. Land utenfor EØS (tredjeland) kan ha særskilte krav som du ikke finner her.

Publisert

Her ser du hvilke land som er EØS-land (udi.no)

Snarvei til skjema

Hest til utlandet - trinn for trinn

1. Finn registreringsnummer til stall både i Norge og dit hesten skal 

Hvis hesten skal til et annet EØS-land, må både stallen i Norge og stallen i landet den reiser til være registrert hos offentlige myndigheter. Du trenger registreringsnummeret til stallene for å få helsesertifikat. 

2. Mattilsynet må utstede helsesertifikat  

Hester og andre dyr i hestefamilien skal ha et helsesertifikat når de skal reise til andre EØS-land. Det er Mattilsynet som utsteder helsesertifikat. 

Dersom flere hester skal reise samlet fra en stall i Norge til en stall i et annet EØS-land kan de føres på samme helsesertifikat. Om hestene skal reise til ulike staller i et annet EØS-land eller fra ulike staller i Norge, må de ha hvert sitt helsesertifikat.  

  • Så snart som mulig og senest fire virkedager før avreise fyller du ut skjemaet TRACES-opplysninger der du gir Mattilsynet nødvendige opplysninger for å utstede helsesertifikat. 

  • Skjemaet sender du til postmottak@mattilsynet.no. I emnefeltet skriver du “Hest til EØS-land” og postnummeret hvor hesten er oppstallet.  

  • Mattilsynet kontakter deg for å avtale tid for besøk. Under besøket vil Mattilsynet sjekke at hesten er allment frisk og kan transporteres. Mattilsynet utfører også en identitetskontroll. 

  • Du må betale et gebyr for utstedelse av helsesertifikatet, se forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Mattilsynet må utstede helsesertifikatet i løpet av de siste to døgn før avreisen. Sertifikatet er gyldig i ti dager. Innen disse ti dagene kan hesten reise til flere EØS-land og returnere til Norge uten at nytt helsesertifikat behøver å utstedes. Er reisen til utlandet mer enn ti dager, må du få et helsesertifikat i landet du reiser fra før du tar hesten tilbake til Norge. 

For hester med FEI-pass med recognition card, kan helsesertifikatet utstedes siste arbeidsdag før avreise og helsesertifikatet er gyldig i 30 dager.

2.1 Unntak for konkurransehester i Norden 

Hester som skal delta i konkurranse i Sverige, Danmark eller Finland og returnere til Norge innen 10 dager trenger ikke helsesertifikat dersom enkelte vilkår er oppfylt. Det må allikevel fylles ut et egenerklæringsskjema ved slike tilfeller   

2.2 Unntak for hest i grensenære strøk mellom Norge og Sverige  

Det er også et unntak for hester i grensenære strøk. 

3. Hesten må ha hestepass 

Når du reiser med hest til eller fra Norge, skal den ha et hestepass. Dette gjelder også ikke avvendt føll som reiser som «føll ved foten» sammen med hoppa. Dersom ikke-avvent føll under 6 måneders alder reiser som “føll ved foten” sammen med hoppa, er føllet unntatt kravet om hestepass. Føllet må allikevel være merket med mikrochip. Det stilles også krav til at oppholdet i et EØS-land er begrenset til 30 dager eller 90 dager dersom hoppa oppholder seg der av avlsmessige årsaker.

4. Hesten må ha helsekort 

Alle hester skal ha helsekort.  

5. Vis papirene til tollmyndighetene 

Kjør på rødt når du passerer grensen. Hest og dokumenter skal uoppfordret vises til tollmyndighetene ved grensepassering. 

Ytterlige spørsmål besvares av Mattilsynets avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00. 

Skjema

Skjema for opplysninger til helsesertifikatet - Traces-skjema

Fyll ut TRACES-skjemaet og send det elektronisk til Mattilsynets avdelingskontor sammen med forespørsel om utstedelse av helsesertifikat.

TRACES-skjema

Egenerklæring ved forenklet grensepassering for konkurransehest i Norden

Her er egenerklæringsskjemaet som kan erstatte helsesertifikat for konkurransehester som reiser i Norden.

Egenerklæringsskjema

Regelverk