Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Krav til registrering av stall (hestehold) før utenlandsreise

Hvis du skal reise med hesten din til utlandet, må stallen (hesteholdet) der hesten din holdes være registrert hos Mattilsynet.

Publisert

Det er den som driver stallen (hesteholdet) til daglig (driftsansvarlig) som skal gjøre registreringen. Driftsansvarlig registrerer stallen (hesteholdet) i Mattilsynets skjematjeneste. 

Hesteeiere som skal reise med hesten må:

  1. Få tak i registreringsnummer til stallen (hesteholdet) hesten din står på fra driftsansvarlig for hesteholdet.
  2. Få tak i registreringsnummer til stallen (hesteholdet) hesten din skal reise til i utlandet fra driftsansvarlig for hesteholdet. Spør også om stallen (hesteholdet) hesten skal reise til i utlandet er lagt inn i TRACES. Dette er avgjørende for at Mattilsynet skal kunne utstede helsesertifikat. Det er kun myndighetene i landet der hesteholdet ligger, som kan legge dette inn i TRACES.

Du skal oppgi disse registreringsnumrene når du søker om helsesertifikat for hesten.

Driftsansvarlige for stall (hestehold) der hester skal til utlandet må registrere stallen hos Mattilsynet:

  1. Dersom hesteholdet allerede er registrert hos Mattilsynet, finner du registreringsnummeret for dyreholdet ditt i Mattilsynets skjematjeneste.
  2. Dersom hesteholdet ikke er registrert hos Mattilsynet må du gjøre dette på Mattilsynets skjematjeneste. Du får da tildelt et registreringsnummer for hesteholdet.
  3. Dersom hesteholdet ditt er del av et dyrehold som tidligere har fått tildelt en “dyreholdsID”, vil dette være registreringsnummeret for hesteholdet. Da trenger du ikke gjøre noe.

Bakgrunn for kravet

Kravet om registrering av hestehold (stall) kommer som følge av nye EU-regler. Når dette regelverket gjennomføres i norske forskrifter vil registreringskravet gjelde alle hestehold (stall). Hensikten med registreringen er å kunne spore hestene ved et eventuelt sykdomsutbrudd og dermed forhindre spredning av smitte.

Slik gjør du

Registrere stallen (nytt dyrehold)

Du rapporterer nytt dyrehold ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste og deretter velge skjemaet "Nytt dyrehold" i menyen.

Alternativt kan du henvende deg til lokalt avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjeneste