Til hovedinnhold

Ikke-kommersiell innførsel av reptiler

Innførselen regnes som ikke-kommersiell dersom reptilet er ditt og du ikke har tenkt å selge det eller på annen måte overdra det til andre. Du må selv reise i følge med dyret.

Publisert

Her er to typiske eksempler på ikke-kommersiell innførsel:

 • Du er på reise i utlandet, kjøper et reptil og tar det med deg i bilen, på båten eller på flyet hjem til Norge for å ha reptilet som kjæledyr.

 • Du flytter til Norge sammen med et reptil som du eier, og vil beholde som kjæledyr. 

Du kan også sende dyret i følge med en fysisk person som du har gitt skriftlig tillatelse til å reise med dyret for deg. Dyret kan da ikke innføres tidligere enn fem dager før eller senere enn fem dager etter din egen reise til Norge.

Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, regnes innførselen som kommersiell, og det er strengere krav som gjelder. Å bestille og få tilsendt reptiler fra utlandet er ett eksempel på kommersiell innførsel.

Kommersiell innførsel av reptiler

Inntil fem dyr

Du har lov til å innføre inntil fem reptiler under det ikke-kommersielle regelverket.

Dokumentasjon som skal følge dyret/dyrene

Disse dokumentene skal følge dyret ved innførsel til Norge:

 • Identifikasjonsdokument utstedt av autorisert veterinær i avsenderlandet. I dette dokumentet skal også eier (evt. person med fullmakt) gi skriftlig erklæring  om at forflytningen er ikke-kommersiell.
 • Arts- og opprinnelsesdokument (se under).

Last ned skjema: Identifikasjonsdokument (PDF)

Arts- og opprinnelsesdokument

Ved innførsel må reptiler følges av skriftlig dokumentasjon som viser Mattilsynet og andre at dyret/dyrene som innføres tilhører en av de lovlige artene. Dokumentasjonen må også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal være underskrevet av selgeren.

Du må være forberedt på å legge fram dokumentasjonen for Mattilsynet når du innfører dyret.

Mattilsynet har et skjema som alle bør bruke for å oppfylle dokumentasjonskravet.

Last ned skjema: Arts- og opprinnelsesdokument for eksotiske dyr (PDF)

Du bør fylle ut skjemaet så fullstendig som mulig og legge ved et tydelig bilde av dyret.

I tillegg til skjemaet bør importøren ha en kontrakt eller attest som viser

 • hvilken dyrebutikk, grossist eller oppdretter dyret er kjøpt av
 • hvilken art dyret tilhører
 • at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap

Ta også med eventuelle andre dokumenter som viser hvilken art dyret tilhører og hvor dyret stammer fra.

Transport

Dette må du tenke på når det gjelder transport:

 • Reptiler skal ikke sendes som pakkepost.
 • Du må transportere dyrene på en måte som belaster dem minst mulig.
 • Unngå for høye eller lave temperaturer, uttørking, for dårlig lufttilgang, uvøren håndtering og rømming.
 • Dyrene må være friske og i en tilstand ellers som gjør det forsvarlig å gjennomføre hele transporten.
 • Du må planlegge reisen slik at den blir kortest mulig.
 • Under reisen skal dyrene ha nødvendig tilsyn og stell.
 • Reptiler bør transporteres i egnede og rømningssikre bokser med polstring og god lufttilgang. Flyselskapene har vanligvis egne regler for hvordan transportkassene skal være.

Grensepassering og -kontroll

Du kan innføre de de lovlige reptilene til Norge ikke-kommersielt over alle grenseoverganger til Norge med betjente tollstasjoner. Dette er landene du kan innføre reptiler fra:

 • EU-medlemsstatene
 • Andorra
 • Sveits
 • Færøyene
 • Gibraltar
 • Grønland
 • Island
 • Liechtenstein
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikanstaten

Du må gå i rød sone og vise fram dyret og dokumentene til Tolletaten. Dette gjelder alle reptiler, både med og uten CITES-tillatelse.

Ikke-kommersiell innførsel fra andre områder eller land er kun tillatt over Oslo Lufthavn eller Storskog i Sør-Varanger.

Innførsel fra Svalbard kan i tillegg skje over Tromsø Lufthavn, Tromsø Havn eller Bodø Havn. Den som reiser med dyret, skal kontakte Mattilsynet på innreisestedet og vise fram dyret og nødvendig dokumentasjon for kontroll. Mattilsynet bør varsles minst 48 timer før ankomst for å unngå lang ventetid før kontrollen kan gjennomføres.

Oversikt over norske grensekontrollstasjoner (PDF)

Særskilte beskyttelsestiltak

Ved sykdomsutbrudd kan myndighetene ha fastsatt forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak som forbyr eller fastsetter tilleggsvilkår for innførsel av reptiler fra visse EU-/EØS-land. Se for eksempel § 3-2 i dyresykdomsnødtiltaksforskriften.

Fremmede eller trua dyrearter

Som regel må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne innføre fremmede organismer, inkludert reptiler. Det gjelder ikke de 19 reptilartene det er lovlig å innføre. Les mer om innførsel av fremmede organismer hos Miljødirektoratet.