Til hovedinnhold
Søk

Dette skal til for at du enkelt kan reise med hund, katt eller ilder til Norge

Å ta med kjæledyr til Norge på en privat (ikke-kommersiell) reise til Norge er enklere enn å importere dyr kommersielt. Se hva som skal til for at en reise skal kunne regnes som ikke-kommersiell, og hvor mange dyr du kan ta med.

Publisert

Det finnes to hovedregler du må følge for å kunne følge reglene for ikke-kommersiell reise med hund, katt eller ilder til Norge: Du må reise sammen med dine egne dyr, og du kan ikke ta med mer enn fem dyr på én reise.

Hvis dyrene ikke kan reise sammen med deg

Det er ikke alltid mulig å reise sammen med dyrene sine. Det kan for eksempel hende at du må ta et annet fly eller reise en annen rute enn dyrene.

Hvis dyrene reiser atskilt fra deg, men innenfor tidsrommet fem dager før til fem dager etter deg, regnes reisen fortsatt som ikke-kommersiell. I tillegg må disse kravene være oppfylt:

 • Den som reiser med dyrene, må ha skriftlig tillatelse fra deg (dyreeieren) til å reise med dyrene.
 • Dyrene må følges av en skriftlig erklæring om at reisen er ikke-kommersiell.

Dyrene kan også sendes alene som frakt innenfor tidsrommet fem dager før til fem dager etter din egen reise, så lenge du kan dokumentere din egen reise. 

Du må kunne dokumentere at dyrene er en del av din egen reise

Eksempler på dokumentasjon er 

 • hotellreservasjon
 • faktura
 • ombordstigningskort, fly- eller togbillett eller lignende, som tydelig indikerer at dyrenes reise er en del av din egen reise, og at de har vært med på reisen når du returnerer

Skjema du kan bruke når dyrene reiser atskilt fra deg

Mattilsynet har laget to forskjellige skjemaer du kan bruke når dyrene skal reise atskilt fra deg. Du skal bare bruke ett skjema per reise. Velg det som stemmer med reisen din.

Det ene skjemaet er beregnet for reiser fra land i EØS. Her kan du både gi en annen person tillatelse til å reise med dyrene på dine vegne i perioden fem dager før og fem dager etter din egen reise og erklære at reisen er ikke-kommersiell: Skjema for reiser fra land i EØS (PDF)
 
Det andre skjemaet er beregnet for reiser fra land og områder utenfor EØS. På dette kan du kun gi en annen person tillatelse til å reise med dyrene på dine vegne i perioden fem dager før og fem dager etter din egen reise. Når reisen skjer fra land og områder utenfor EØS, skal erklæringen om at reisen er ikke-kommersiell være en del av helsesertifikatet som skal følge med dyrene: Skjema for reiser fra land utenfor EØS (PDF)

Du kan ha med inntil fem dyr, men det fins unntak

Du (eller den som har tillatelse din til å reise med dyrene på dine vegne i perioden fem dager før og fem dager etter din egen reise) kan ha med maksimalt fem hunder, katter eller ildere på én enkelt ikke-kommersiell reise.

Grensen gjelder for antall dyr totalt. Du kan for eksempel ha med to hunder og tre katter.

Unntak for konkurranser, utstillinger og idrettsarrangementer

Du kan ha med flere enn fem dyr og likevel følge reglene for ikke-kommersiell reise hvis

 • reisen skjer for å delta i konkurranser, utstillinger eller idrettsarrangementer eller trening for slike arrangementer,
 • du eller den som reiser med dyrene legger frem skriftlig bevis på at dere er registrert enten for å delta på et arrangement som nevnt i punktet over eller i en organisasjon som organiserer slike arrangementer, og
 • dyrene er mer enn seks måneder gamle.

Hvis disse tre kriteriene ikke er oppfylt, eller dyretallet er for høyt, skal du følge reglene for kommersiell import av hund, katt og ilder.

Derfor må du som hovedregel reise selv

Bakgrunnen for reglene er at det er ditt (dyreeierens) behov for å reise som åpner for at du kan ta med kjæledyr på en enklere måte. Dette betyr at de enklere reglene for ikke-kommersiell reise ikke gjelder hvis du

 • reiser med dyr du passer for andre dyreeiere
 • reiser med dyr du skal ha med på utstilling for andre
 • ikke står som eier i kjæledyrpasset

Regelverk