Til hovedinnhold

Regelverk

Publisert

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Forskrift om næringsmessig transport av dyr

Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

Tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard