Til hovedinnhold
Søk

Importere levende klovdyr

Norge har svært god dyrehelse. Å importere levende klovdyr gir stor risiko for spredning av dyresykdommer, og derfor har vi strenge regler for slik import. Her får du en oversikt over de viktigste reglene.

Publisert

Start tidlig og vurder sæd og embryo som alternativ

Hvis du vil importere levende klovdyr til Norge, bør du begynne forberedelsene tidlig.

Kontakt ditt lokale avdelingskontor i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Våre ansatte vil veilede deg om hvilke krav som gjelder i ditt tilfelle.

Importer sæd eller embryo i stedet for levende dyr

Mattilsynet anbefaler at du importerer embryo eller sæd i stedet for levende klovdyr. 

Å importere levende dyr innebærer alltid risiko for smittespredning. Dette gjelder særlig i den varme årstiden.

I flere tilfeller kan du oppnå fordelene med import ved å importere sæd eller embryo. Slik import gir lavere risiko for smittespredning enn import av levende dyr.

Kontakt KOORIMP tidlig i prosessen

Mattilsynet anbefaler også at du tar kontakt med KOORIMP (animalia.no) i god tid før du importerer klovdyr.

KOORIMP er en organisasjon som er opprettet av norsk husdyrnæring for å hindre at vi får inn smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. De utarbeider egne tilleggskrav om å dokumentere frihet fra sykdommer og andre forhold som ikke er dekket av de offentlige regelverkene.

Disse hovedreglene må du følge

Hovedreglene når du vil importere levende klovdyr, er at du må

  • registrere deg hos Mattilsynet
  • melde fra til Mattilsynet om importen
  • dokumentere hvor dyrene kommer fra og at de oppfyller en rekke helsekrav. Se mer om EØS og helsekrav under.
  • sørge for at Mattilsynet har godkjent isolat for dyr som skal isoleres etter importen. Se mer om isolasjon under.
  • sørge for å merke dyrene riktig og oppdatere dyreholdjournalen etter importen. Les hvordan du merker ulike arter og fører dyreholdjournal ved å gå til temasiden for arten du vil lese mer om: Produksjonsdyr

De konkrete kravene varierer med hvilken dyreart det er snakk om og hvor du vil importere fra. Det er ulike regler for dyr som kommer fra EØS-land og dyr som kommer fra tredjeland (land utenfor EØS).

Norge er strengere enn resten av EØS på noen områder

Norge har fått tilleggsgaranti eller fristatus for noen sykdommer. Grunnen til dette er at vi har god dyrehelse, og det betyr at vi kan stille strengere helsekrav for dyr som skal importeres enn det som gjelder i resten av EØS. Les mer om sykdomsfri status.

De fleste dyr må isoleres etter import

Hvis du importerer dyr fra land som ikke har samme overvåkningsprogrammer for sykdommer som vi har i Norge, må du isolere dyrene etter importen. 

Dette betyr at dyrene må være i godkjente lokaler (isolat) til en veterinær har vurdert at dyrene ikke utgjør en smitterisiko.

Det er Mattilsynet som kan godkjenne isolatet. Husk at isolatet må være godkjent før dyrene importeres.

Regelverk