Til hovedinnhold

Krav til tilleggsmerking ved forflytning av lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Hver gang lama, alpakka eller andre dyr i kamelfamilien overføres til et nytt anlegg i Norge, skal de merkes med et hvitt øremerke. Dette gjør du innen syv dager etter ankomst til det nye anlegget, og før dyret eventuelt flyttes igjen. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette erstattes med et nytt hvitt øremerke.

Publisert

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften § 20

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no