Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Krav til øremerking av sau og geit

Alle sauer og geiter skal øremerkes med merker som er godkjent av Mattilsynet. Dette gjelder også sauer og geiter i dyrehold som er hobbypreget.

Innhold på denne siden

  1. Opprinnelsesmerking av sau og geit
  2. Krav til tilleggsmerking ved forflytning av småfe
  3. Merking av importert småfe