Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Krav til øremerking av sau og geit

Både sauer og geiter skal merkes, også dyr som er i hobbypreget dyrehold.

Innhold på denne siden

  1. Opprinnelsesmerking av sau og geit
  2. Krav til tilleggsmerking ved forflytning av småfe
  3. Merking av importert småfe