Til hovedinnhold
Søk

Krav til øremerking av sau og geit

Alle sauer og geiter skal øremerkes med merker som er godkjent av Mattilsynet. Dette gjelder også sauer og geiter i dyrehold som er hobbypreget.

Innhold på denne siden

  1. Opprinnelsesmerking av sau og geit
  2. Krav til tilleggsmerking ved forflytning av småfe
  3. Merking av importert småfe