Til hovedinnhold

Registrering når du mottar sau eller geit

Driftsansvarlige skal innen en frist på sju dager melde opplysninger om flytting av småfe i Husdyrregisteret. 

Faglig oppdatert

Eventuelle registreringer i Sauekontrollen vil ikke bli registrert i Husdyrregisteret. Flytting av småfe må registreres i Husdyrregisteret via Mattilsynets skjematjeneste.

De følgende opplysningene skal registreres i Husdyrregisteret ved flytting av småfe:

  • Mottakeranlegget sitt produsentnummer eller DyreholdsID. Dette er normalt den som er pålogget
  • Avsenderanlegget sitt dyreholds produsentnummer eller DyreholdsID
  • Antall småfe som flyttes
  • Dato for flyttingen

Driftsansvarlige på både mottaker- og avsenderanlegget skal registrere flyttingen.

Foreløpig er det bare den driftsansvarlige for mottakeranlegget som kan gjøre dette. Løsningen for at den driftsansvarlige på avsenderanlegget skal rapportere er under arbeid.

Det er en forutsetning for flyttemeldingen at den aktuelle flyttingen er "lovlig".

Slik gjør du

Slik melder du fra om flytting

Den driftsansvarlige på mottakeranlegget skal melde fra om flyttingen i Husdyrregisteret ved å logge seg inn i Mattilsynets skjematjeneste. 


Skjemaet heter "Forflytning av småfe mellom dyrehold", og du finner det under "Aktuelt".

Mattilsynets skjematjeneste