Til hovedinnhold

NB! Nytt regelverkskrav fra april 2022: Selv om du skal starte opp med sau med å hente hunndyr fra kun ett dyrehold, må sau i avsenderanlegget være testet for mædi før du flytter sauene til deg. 

Skal du flytte, kjøpe eller selge sau eller geit?

Her finner du informasjon om reglene for flytting av småfe og hva du må huske på i forbindelse med flyttingen.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Regler for flytting av småfe
  2. Krav til transportdokument når du flytter småfe
  3. Registrering når du mottar sau eller geit
  4. Merking ved overdragelse til ny driftsansvarlig
  5. Dyreholdjournal for småfe

Flytting av småfe mellom anlegg er den viktigste årsaken til smittespredning. Mattilsynet oppfordrer derfor alle småfeprodusenter til å begrense flytting, kjøp og salg av småfe til et minimum.