Til hovedinnhold
Søk

Tilsyn med sporbarhet og flytting av geit i 2022

Mattilsynet vil i 2022 føre tilsyn med at geiteholdere oppfyller de kravene som gjelder for merking, journalføring, rapportering og flytting av småfe.

Faglig oppdatert

Dette ser vi etter

Under tilsynet vil Mattilsynet blant annet se på følgende:

Vi ønsker også å informere deg om noen sykdommer som kan forekomme på geit og sau, som skrapesjuke, saueskabbmidd, CAE, paratuberkulose og byllesjuke.

Du kan laste ned og skrive ut et faktaark med informasjon om flytting av småfe.

Hva krever det av deg?

Du som holder geit, må kunne legge frem

  • nødvendig dokumentasjon på eventuell flytting av småfe til og fra anlegget ditt (egenerklæring, veterinærattest og eventuell tillatelse til flyttingen)
  • dyreholdjournal
  • helseopplysninger
  • rapportering til Husdyrregisteret.

Vi vil samtidig veilede deg om følgende krav:

Hvor? Når? Omfang Hva ser vi spesielt etter? Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landet Hele 2022 Et utvalg anlegg med geit Om du som holder geit oppfyller kravene som gjelder for merking, journalføring, rapportering og flytting av småfe Ingen

Alle bør være forberedt på tilsyn

Mattilsynet har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle som holder geit. Husk at regelverket skal oppfylles enten du får tilsyn eller ei. Regler for flytting av småfe er til for å beskytte dyrene dine mot smitte.

Hvorfor fører Mattilsynet tilsyn med flytting av geiter?

Reglene for flytting av småfe skal hindre smitte. Det har i mange år blitt brukt mange millioner kroner på å bekjempe smittsomme småfesykdommer i Norge. Ulovlig flytting av småfe kan ødelegge bekjempelsesarbeidet som er gjort de siste årene.

Våren 2021 ble midden som gir saueskabb funnet på geiter i 30 anlegg i Trøndelag. Det ble avdekket over 170 kontaktdyrehold til anleggene som hadde fått påvist smitte. Samtidig oppdaget Mattilsynet at ikke alle dyreholdene var korrekt registrert, og at en del geiter var blitt flyttet mellom dyrehold uten at flyttingen var i tråd med regelverket.

Begrensninger for flytting av småfe mellom anlegg er det mest effektive tiltaket vi har for å begrense spredning av alvorlige smittsomme sykdommer hos småfe. Det er derfor viktig at du som har geiter følger reglene for flytting av småfe, selv om du bare har noen få dyr.

Ta kontakt med lokalkontoret hvis du har spørsmål

Ta gjerne kontakt med din lokalavdeling i Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 hvis du har spørsmål om tilsynet. Du kan spørre Mattilsynet før eller under tilsynet dersom du er i tvil om hvordan regelverket skal tolkes.