Til hovedinnhold

Veileder for flytting av småfe

Denne veilederen gir en innføring i reglene for flytting av småfe i landdyrforforflytningsforskriften.

Faglig oppdatert

Les veilederen for flytting av småfe (PDF)