Til hovedinnhold
Søk

Digitale tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold

Mattilsynet ønsker å prøve ut digitale tilsyn. Hvert år skal vi gjøre et bestemt antall tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold. Vi vil forsøke å gjennomføre noen av disse tilsynene digitalt i 2022.

Publisert

Dette ser vi etter

Sporbarhet inkluderer

  • Merking av dyrene
  • Dyreholdjournal
  • Registrering og rapportering

Du kan lese mer om sporbarhet for storfe her, og sporbarhet for småfe på temasidene:

sau og geit

storfe
 

Ved tilsyn i småfehold vil vi også informere om skrapesjuke.

Hvordan kan vi gjøre dette digitalt?

Mattilsynet har tilgang til alle registreringer i Husdyrregisteret, og kan gjøre tilsyn med registrering og rapportering der. I tillegg vil vi be om å få tilsendt en del dokumenter, som dyreholdjournaler, egenerklæringer og veterinærattester fra dyreholdet på e-post i forkant av tilsynet.

Før tilsynet vil du få tilsendt en lenke til Teams, hvor tilsynet skal foregå. Du trenger ikke ha Teams installert for å kunne delta på møte. Først vil vi prate sammen og se på dokumenter, da kontrollerer vi dyreholdjournal og dine rutiner for registrering og rapportering. Deretter ønsker vi å ta en runde i fjøset mens du filmer dyrene.

Hva krever det av deg?

For at det skal være mulig å gjennomføre et digitalt tilsyn, er det nødvendig at:

  • Du er villig til å teste ut denne nye tilsynsformen sammen med oss
  • Du har tilgang til smarttelefon eller nettbrett med nettilgang
  • Du har tilstrekkelig dekning i dyrerommene til at videomøte lar seg gjennomføre (hvis du er usikker på det, kan vi teste det ut i forkant av tilsynet)
  • Du sender Mattilsynet den dokumentasjonen vi ber om i forkant av tilsynet.
Hvor? Når? Omfang Hva ser vi spesielt etter? Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landet Hele 2022 Et utvalg besetninger
med storfe og småfe
Etterlevelse av reglene for
merking, journalføring,
rapportering og flytting
av storfe og småfe
  • Ingen

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Hvert år skal det gjøres tilsyn med 3 % av besetningene, og noen av disse vil være digitale.

Alle bør være forberedt på å få tilsyn. Husk at regelverket skal oppfylles enten du får tilsyn eller ei.