Kunngjøring

Bruk av legemidler med toltrazuril til fjørfe

Publisert 13.11.2019     Sist endret 13.11.2019

Preparater med toltrazuril er i Norge registrert til storfe, svin og småfe. I noen EØS-land finnes toltrazurilpreparater som er registrert til ikke-eggleggende fjørfe. Virkestoffet toltrazuril  skal ifølge forskrift om grenseverdier av legemidler ikke brukes til eggleggende fjørfe

Se Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Mattilsynet har fått henvendelser som viser at det ikke er klart om, eller hvordan, legemidler som inneholder toltrazuril kan brukes på fjørfe og at det praktiseres forskjellige tilbakeholdelsestider ved slik bruk.

Dersom veterinæren vurderer at det er nødvendig med behandling og bruker legemidler som inneholder toltrazuril etter kaskaden, ønsker vi å gi en veiledning på hva som er lov innenfor regelverket.

Med bakgrunn i hva veterinære myndigheter i Storbritannia har godkjent for toltrazurilholdige preparater til fjørfe har Hovedkontoret i Mattilsynet kommet fram til følgende veiledning:

  • Toltrazuril skal ikke brukes til eggleggende fjørfe.
  • Toltrazuril kan brukes til fjørfe som ikke legger egg.
  • Toltrazuril skal ikke brukes de siste 28 dager før eggleggingen starter.

Vi anbefaler veterinærene å søke om godkjenningsfritak for legemidler som er beregna til bruk til fjørfe. Godkjente tilbakeholdelsestider for fjørfe, som er angitt på pakninger fra EØS-land, kan også benyttes i Norge.

Dersom man ikke kan benytte et preparat som er godkjent mot koksidiose på fjørfe, kan man bruke preparater som inneholder toltrazuril og som har markedsføringstillatelse til andre matproduserende dyrearter.

Disse legemidlene har lang tilbakeholdelsestid for kjøtt.

Når man bruker legemidler etter kaskaden og det ikke er angitt en tilbakeholdelsestid for den aktuelle dyrearten, skal man fastsette en tilbakeholdelsestid som minst er like lang som den lengste tilbakeholdelsestiden som er angitt for noen annen art. Vi anbefaler å fastsette en tilbakeholdelsestid på 1,5 x den lengste tilbakeholdelsestiden, i tråd med hovedprinsippet i den nye forordningen om legemidler til dyr, som tas i bruk i januar 2022 (jf. Legemiddelnytt, NVT nr. 8 2019).

Fant du det du lette etter?