Kunngjøring

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Publisert 13.05.2019     Sist endret 13.05.2019

Endringen gjelder oppdatering av grenseverdier (MRL) for legemiddel Paromomycin

I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr finnes det en liste (tabell 1) som viser hvilke legemidler som kan brukes til matproduserende dyr, og grenseverdier for restmengder av de ulike legemidlene i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Listen endres stadig.

Mattilsynet har 09. mai 2019 fastsatt en endringsforskrift til MRL-forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2018/1967.  

Paromomycin er et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner er nå tillatt å bruke til høner, og at det er etablert en grenseverdi for hønseegg. Dette kan også gjelde for andre egg-produserende fjørfearter.

Forordning (EU) nr. 2018/1967 omhandler Paromomycin som er et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner. Stoffet er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr, og har grenseverdier for muskel, liver, og nyre fra alle matproduserende dyr bortsett fra dyr som produserer egg eller melk til humant konsum. En søknad om utvidelse av eksisterende bestemmelser om grenseverdier for Paromomycin ble sendt til EMA "European Medicines Agency" til å omfatte hønseegg. Basert på vurdering fra "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) har EMA anbefalt etablering av grenseverdi for Paromomycin i hønseegg. EMA har også vurdert at ekstrapolering av denne grenseverdien til egg fra alle fjørfearter er hensiktsmessig

Les mer om endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ditt lokale kontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ditt lokale kontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00