Påvist saueskabbmidd på lama i Rogaland


Publisert 22.12.2016 | Sist endret 01.02.2017

Det er påvist saueskabbmidd (Psoroptes ovis) på en lama i Rogaland. Saueskabbmidd gir oftest milde kliniske symptomer på lama og smitter ikke til mennesker. Midden kan imidlertid smitte og være alvorlig for sau.

Saueskabbmidd er årsak til saueskabb, en smittsom og alvorlig sykdom som først og fremst rammer sauer. Sykdommen fører blant annet til sterk kløe og ullavfall hos sau.

Saueskabbmidd er en såkalt A-sykdom som er meldepliktig.

Flere dyreslag sammen

Den smittede lamaen i Rogaland befinner seg i et dyrehold med andre dyreslag, blant annet flere lamaer, sauer og geiter. Gården er nå pålagt restriksjoner, det vil si at inn- og uttransport av dyr er stoppet.

Parasitten ble påvist i forbindelse med prøvetaking i regi av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-program) som Mattilsynet har for denne parasitten.

Mattilsynet vil ta prøver av dyrene på gården og gå i gang med nødvendig behandling. Kontaktbesetninger vil også bli kartlagt og undersøkt.

Veterinærinstituttet: Fakta om saueskabb (Psoroptes ovis) 

 

Kontaktinformasjon

Odd Ivar Berget, avdelingssjef Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord: 992 43 571

Fant du det du lette etter?