Påvist saueskabbmidd på lama i Vestfold


Publisert 31.01.2017 | Sist endret 01.02.2017

Veterinærinstituttet har påvist saueskabbmidd (Psoroptes ovis) på en død lama fra en gård i Sande i Vestfold. Saueskabbmidd gir oftest milde kliniske symptomer på lama og smitter ikke til mennesker. Midden kan imidlertid smitte og være alvorlig for sau.

Saueskabbmidd er årsak til saueskabb, en smittsom og alvorlig sykdom som først og fremst rammer sauer. Sykdommen fører blant annet til sterk kløe og ullavfall hos sau.

Saueskabbmidd er en såkalt A-sykdom som er meldepliktig

Flere dyreslag sammen

Den smittede lamaen i Vestfold sto i et dyrehold med flere andre dyreslag, blant annet en lama til, sauer og geiter. Lamaen døde av andre årsaker og parasitten ble påvist i forbindelse med obduksjon på Veterinærinstituttet.

Gården er nå pålagt restriksjoner, det vil si at inn- og uttransport av dyr er stoppet.

Mattilsynet tar prøver av de øvrige dyrene på gården og det vil bli iverksatt nødvendig behandling. Kontaktbesetninger vil også bli kartlagt og undersøkt.

Mattilsynet har et overvåkings- og kartleggingsprogram for saueskabbmidd på kamelider som lama og alpakka.

Les mer om saueskabb

 

Kontaktinformasjon

Rita Kvennejorde, avdelingssjef Søndre Buskerud: 907 83 944

Fant du det du lette etter?