Åpen yngelråte: Restriksjoner på flytting av bier og utbygde vokstavler i og ut av Aust-Agder

Publisert 20.04.2017     Sist endret 20.04.2017

Etter påvisning av bisykdommen åpen yngelråte, ble det fra 20. august 2010 forbudt å flytte bier og utbygde vokstavler innenfor og ut av Aust-Agder fylke. Forbudet er et ledd i sykdomsbekjempelsen.

Forbudet gjelder flytting mellom birøkternes egne bigårdsplasser så vel som flytting i forbindelse med eiendomsoverdragelse. Forbudet gjelder også tilbakeføring av bier og utbygde vokstavler etter vandring til Aust-Agder fra andre fylker.

Søknad om unntak

Birøktere som ønsker unntak fra flytteforbudet kan søke Mattilsynet søke Mattilsynet om dette. Søknaden sendes til:

Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Agder
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal
E-post: postmottak@mattilsynet.no

Forvaltningspraksis

Mattilsynet vurderer søknader om unntak fra flytteforbudet individuelt. Vanlig forvaltningspraksis er likevel som følger:

 1. Flytting mellom egne bigårdsplasser

  Mattilsynet gir vanligvis unntak fra flytteforbudet (flyttetillatelse) for flytting mellom birøkterens egne bigårdsplasser dersom bigården:
 1. ikke er omfattet av forbud mot flytting av bier eller utbygde vokstavler på grunn av mistanke om eller påvisning av åpen yngelråte eller andre bisykdommer,
 2. er sertifisert etter birøktforskriften, og
 3. er testet for åpen yngelråte (Melissococcus plutonius) med negativt resultat i løpet av sesongen flyttingen skal finne sted.
 1. Flytting i forbindelse med kjøp/salg innenfor Aust-Agder

  Mattilsynet gir vanligvis unntak fra flytteforbudet (flyttetillatelse) for flytting i forbindelse med kjøp/salg innenfor Aust-Agder fylke dersom:

 1. bigården som biene eller de utbygde vokstavlene skal flyttes fra:
  • ikke er omfattet av forbud mot flytting av bier eller utbygde vokstavler på grunn av mistanke om eller påvisning av åpen yngelråte eller andre bisykdommer,
  • er sertifisert etter birøktforskriften, og
  • er testet for åpen yngelråte (Melissococcus plutonius) med negativt resultat i løpet av sesongen flyttingen skal finne sted, og

  b. alle bigårder innenfor et område med radius 3 km rundt bigårdsplassen som biene eller de utbygde vokstavlene skal flyttes fra er testet for åpen yngelråte (Melissococcus plutonius) med negativt resultat i løpet av sesongen flyttingen skal finne sted.

 1. Flytting ut av Aust-Agder

  Mattilsynet gir vanligvis unntak fra flytteforbudet (flyttetillatelse) for flytting ut av Aust-Agder dersom:

 1. bigården som biene eller de utbygde vokstavlene skal flyttes fra:

  • ikke er omfattet av forbud mot flytting av bier eller utbygde vokstavler på grunn av mistanke om eller påvisning av åpen yngelråte eller andre bisykdommer,
  • er sertifisert etter birøktforskriften, og
  • er testet for åpen yngelråte (Melissococcus plutonius) med negativt resultat i løpet av sesongen flyttingen skal finne sted, og

  b. alle bigårder innenfor områder med radius 3 km rundt alle bigårdsplassene til avsenderbirøkteren er testet for åpen yngelråte med negativt resultat i løpet av sesongen flyttingen skal finne sted.

Testene i nr. 1 c), 2 b) og 3 b) må være utført på samleprøver av voksnedfall som er samlet opp over en periode på minst en uke i løpet av yngelsesongen. Prøvetakingen skal være foretatt i samråd med Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Agder.

Flyttetillatelser kan gis for fortløpende flyttinger innenfor samme sesong.

Last ned skjema: Søknad om lov til å flytte bier, bimateriale og vokstavler.

Les mer om åpen yngelråte.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning