Åpen yngelråte: Restriksjoner på flytting av bier og utbygde vokstavler i og ut av Aust-Agder

Publisert 20.04.2017     Sist endret 04.06.2018

Som et ledd i å bekjempe bisykdommen åpen yngelråte, ble det i 2010 nedlagt forbud mot å flytte bier og utbygde vokstavler innenfor og ut av Aust-Agder fylke. Bekjempelsen har vist seg å være effektiv. Derfor er det fra 30. mai 2018 innført enklere flytterestriksjoner. Fra 31. desember 2018 blir flytterestriksjonene opphevet helt.

Forenklingen er fastsatt med forskrift 30. mai 2018 nr. 774 om endring i forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe åpen yngelråte, Aust-Agder.

Flytting innenfor Aust-Agder fra 30. mai 2018

Forbudet mot flytting av bier og utbygde vokstavler innenfor Aust-Agder er opphevet fra 30. mai 2018. Bier og utbygde vokstavler som flyttes innenfor Aust-Agder må likevel komme fra bigårder som er sertifisert etter birøktforskriften

Flytting ut av Aust-Agder fra 30. mai 2018 til 31. desember 2018

Bier og utbygde vokstavler som flyttes ut av Aust-Agder i løpet av perioden 30. mai 2018 til 31. desember 2018 skal komme fra bigårder som:

a. ikke er omfattet av forbud mot flytting av bier eller utbygde vokstavler på grunn av mistanke om eller påvisning av åpen yngelråte,

b. er sertifisert etter birøktforskriften, og

c. er testet for åpen yngelråte (Melissococcus plutonius) med negativt resultat. Testen skal være utført av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved hjelp av real-time PCR-teknologi. Testen skal være utført på samleprøver av voksnedfall som er samlet opp over en periode på minst én uke i løpet av yngelsesongen 2018. Prøvetakingen skal være foretatt i samråd med Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Agder. 

Disse bestemmelsen gjelder også tilbakeføring av bier og utbygde vokstavler etter vandring til Aust-Agder fra andre fylker.

Flytting ut av Aust-Agder fra 31. desember 2018

Fra 31. desember 2018 oppheves de ekstraordinære restriksjonene på flytting av bier og utbygde vokstavler ut av Aust-Agder. Bier og utbygde vokstavler som flyttes ut av Aust-Agder fra denne datoen må likevel komme fra bigårder som er sertifisert etter birøktforskriften.

Les mer om åpen yngelråte.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning