Regelverksprosess

Listen over hvilke vevstyper (SRM) som må fjernes fra sau og geit for å unngå smitte med kugalskap (BSE) i slaktet reduseres

Publisert 21.08.2018     Sist endret 23.08.2018

Mattilsynet gjennomfører en forordning som medfører endringer i bestemmelsene om prionsykdommer (TSE-forskriften). Endringene gjør at lista over hvilke vevstyper (SRM) som må fjernes fra sau og geit for å unngå smitte med kugalskap (BSE) reduseres til kun å omfatte skalle og ryggmarg.

Tidligere var skalle, ryggmarg, ileum og milt fra sau og geit definert som spesifikt risikomateriale (SRM). Det vil si vev som måtte fjernes fra slakteskrotten og destrueres for å unngå smitte med kugalskap (BSE). Lista over SRM fra sau og geit reduseres til kun å omfatte skalle og ryggmarg fra dyr over 12 måneder.

Bakgrunnen for endringen er en forbedret sykdomssituasjon for BSE i Europa. I tillegg er det svært liten risiko for at sau og geit kan smittes med BSE. Videre er den beslektede sykdommen skrapesjuke hos sau og geit ikke satt i sammenheng med Creutzfeldt Jakob-sykdom hos mennesker. Vevstypene hjerne og ryggmarg fra eldre dyr gir den høyeste risikoen for overføring av BSE-smitte. På denne bakgrunn, vurderes det som forsvarlig at SRM-lista for sau og geit kun skal omfatte skalle og ryggmarg fra dyr over måneder.

Disse endringene er gitt i forordning (EU) 2018/969 som skal gjennomføres i norsk rett i TSE-forskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender endringene av SRM-listen for sau og geit på høring.

 

Høringsfrist 03.10.2018
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 03.10.2018
Tolletaten 01.10.2018
NNN Forbund 02.10.2018
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 28.09.2018
Dyrebeskyttelsen Norge 27.08.2018

Endringene trer i kraft

Endringene er gjennomføres og trer i kraft i Norge.

 
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 03.10.2018
Tolletaten 01.10.2018
NNN Forbund 02.10.2018
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 28.09.2018
Dyrebeskyttelsen Norge 27.08.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 38