Fotråte i sauebesetning i Rogaland


Publisert 22.12.2016 | Sist endret 22.12.2016

Det er påvist fotråte i en sauebesetning i Hjelmeland kommune i Rogaland. Mattilsynet kartlegger kontaktbesetninger og båndlegger disse inntil de er utredet og prøvetatt.

Nå er det viktig med tydelige og raske tiltak, for å hindre flere lidelser hos dyra og flere tap for næringen.

Fotråte er en smittsom, kronisk bakterieinfeksjon som setter seg i klauvene hos småfe. Dyra som blir smittet kan få alvorlig halthet og store smerter. Sykdommen smitter ikke til mennesker.

Fotråte er en såkalt B-sykdom som er meldepliktig.

Ingen dyr ut eller inn

Besetningen som har fått påvist fotråte er båndlagt. Det vil si at det ikke er lov å frakte dyr hverken inn eller ut av besetningen inntil videre. Mattilsynet båndlegger besetningen for å hindre videre smittespredning.

Lang historikk

Husdyrnæringen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia jobbet målrettet og systematisk for å utrydde fotråte, gjennom samarbeidsprosjektet «Friske føtter». Alle sauene i Rogaland ble undersøkt for fotråte, og der sykdommen ble påvist ble dyra behandlet med fotbad eller slaktet. Da prosjektet ble avsluttet i 2014, etter seks års innsats, trodde alle at fotråte var utryddet.

Om fotråte

Mattilsynet.no: Fotråte

Veterinærinstituttet: Fotråte hos sau

Kontaktinformasjon

Odd Ivar Berget, avdelingssjef Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord: 992 43 571

Fant du det du lette etter?