Forskrifter

Publisert 11.12.2012     Sist endret 15.06.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr 01.01.2015 1841
Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer 27.06.2002 732