Kunngjøring

Fugleinfluensa påvist i Viken

Publisert 11.03.2021     Sist endret 11.03.2021

For første gang under det pågående utbruddet er det påvist fugleinfluensa på Østlandet, hos en kanadagås i Sarpsborg. Det er derfor ekstra viktig at hobbyfjørfehold og fjørfebesetninger i Viken fylke fortsatt overholder portforbudet.

Tidligere er det påvist fugleinfluensa i Rogaland, Vestland, og Agder. Vi regner med å finne flere tilfeller fremover. Fugleinfluensa utgjør først og fremst en risiko for fugler, og smitter lett mellom dem. Mattilsynet vurderer risiko for smitte til mennesker som svært lav.

Portforbud og forbud mot jakt

Alle som har fjørfe må følge begrensingene som defineres av portforbudet. Portforbudet gjelder i alle fylker sør for Nordland. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være under tak, dette for å hindre smitte fra ville fugler. Har du hobbyhøns så kan du forebygge smitte til dyrene dine ved å følge dette.

Den kommersielle fjørfenæringen har hatt spesielt fokus på å unngå smitte siden før jul. Det er viktig at fjørfeprodusenter gjennomgår smittevernplanen sin dersom de ikke har gjort dette nylig, og gjør det de kan for å forebygge smitte.

For å hindre smittespredning til nye områder er det viktig at ville fugler ikke forstyrres. Derfor har Mattilsynet stanset jakta på e nkelte fuglearter i Sør-Norge. Har du allerede skutt fugl i området vil vi understreke at den er trygg å spise. Vi anbefaler på generell basis at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt, blant annet på grunn av risiko for salmonella. 

Informasjon fra og til publikum

Vi er avhengig av tips fra publikum å fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom du finner døde eller tydelig syke andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn).

Les mer om det pågående utbruddet av fugleinfluensa her.

Fant du det du lette etter?