Fugleinfluensa: «Portforbud» for fjørfe


Publisert 19.12.2016 | Sist endret 09.01.2017

For å beskytte norsk fjørfe har Mattilsynet aktivert «portforbudforskriften» for fjørfe, inkludert hobbyfjørfe. Her kan du lese om hvilke tiltak som gjelder for deg som er fjørfeholder.

Informasjon om pågående utbrudd av fugleinfluensa (AI)

Forskrift om høypatogen aviær influensa 

Forskriften har følgende krav for områdene med risiko for smitte:

 • Fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal ikke kunne komme i direkte kontakt med potensielt smittefarlige ville fugler; «portforbud». Dette medfører at fugler enten må holdes inne eller i innhengning med tak. For å redusere risiko for at fjørfe kommer i kontakt med potensielt smittebærende avføring fra villfugl betyr dette at taket over innhegningen må være tett og ikke av netting.
 • Det er forbudt med ansamlinger av fjørfe, som f.eks. utstillinger, i risikoområder. Fugler fra risikoområder kan ikke delta på utstillinger utenfor risikoområdet.
 • Det er registreringsplikt for hold av fjørfe i områdene med risiko for smitte.

Disse områdene er nå vurdert til risiko for smitte: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland. Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

Det er pliktig å registrere fjørfehold hos Mattilsynet. Dette gjelder alle som har fjørfe eller fugler i fangenskap, med unntak av stuefugl. Dersom fjørfeholdet allerede er registrert hos oss, må du oppdatere opplysningene. Ved et utbrudd har vi behov for å få oversikt over alle fjørfehold i området rundt. Vi ønsker å gi ekstra informasjon om smittebeskyttelse til fjørfeholdere i området og i noen tilfelle vil vi ønske å inspisere de nærmeste fjørfeholdene for å kontrollere at smitten ikke allerede har spredt seg.

Slik registrerer du hobbyfjørfehold på Mattilsynets skjematjenester

Kan gi stor dødelighet i fjørfehold

Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til tamme fugler og fra dyr til dyr i et fuglehold. Et utbrudd i et fuglehold kan gi høy dødelighet på kort tid. Det er ikke registrert smitte til mennesker, men tiltakene blir innført for å redusere risikoen for at fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal bli smittet.

I tillegg minner vi om at det i hele landet er:

 • Utvidet meldeplikt til Mattilsynet ved sykdom eller økt dødelighet hos fjørfe.
 • Krav om at fôr og vann til fjørfe ikke skal komme i kontakt med villfugl.

Hvordan kan jeg beskytte fjørfe mot fugleinfluensa?

 • Minst mulig besøk av folk i fjørfeholdet.
 • Besøkende skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene før kontakt med fuglene.  Bruk gjerne overtrekksklær og sko som kun brukes i dyreholdet.
 • Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for at fôrsøl fjernes.
 • Kommersielle fjørfehold skal følge sine rutiner for smittebeskyttelse.
 • Følg de andre kravene i «portforbudforskriften» i områder med risiko for smitte.
 • Vær spesielt oppmerksom på nedsatt fôr- og vannopptak og fugler med respirasjonsproblemer.
 • Unngå å komme i kontakt med fjørfe i Europa nå hvis du kan. Hvis det likevel skjer, foreta kroppsvask, skift og vask klær og la det gå minimum 48 timer før kontakt med egne dyr i Norge.
 • Ved kontakt med sjuke fugler i utlandet (gjelder generelt), gjennomfør alltid samme prosedyre som beskrevet over og la det gå minimum 72 timer, gjerne mer, før kontakt med egne dyr (mennesker kan være friske smittebærere i flere dager).
 • Unngå å ta med rugeegg fra Europa (fugleinfluensavirus kan smitte via egginnhold og skalloverflate). Dette er for å beskytte norske fjørfe mot smitte.
 • Husk at det ikke er tillatt å ta med seg fjørfekjøtt eller fjørfeprodukter fra områder med restriksjoner på grunn av fugleinfluensa. Dette er for å beskytte norske fjørfe mot smitte. Det er hittil ikke påvist smitte av Fugleinfluensavirus H5N8 til mennesker. I tillegg vil varmebehandling til 70 grader (koking, steking, grilling) av egg og kjøtt, drepe viruset.

Les mer om fugleinfluensa.

Kontaktinformasjon

Publikumshenvendelser: Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00.

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?