Status på herpesutbruddet hos hest

Publisert 11.04.2019     Sist endret 11.04.2019

Alle restriksjoner på staller er opphevet.

Oppdateringer

Mattilsynet oppdaterer saken når situasjonen endrer seg.

Herpesvirus (EHV-1) er også kjent under navnet abortvirus. Sykdommen gir vanligvis luftveisinfeksjoner, men kan også medføre nevrologisk sykdom og abort hos drektige hester. Les mer på temasiden om EHV-1.

Status på bekreftede og mistenkte tilfeller

Bekreftet

To hester fra ulike staller i Bergen, som har hatt kontakt, er bekreftet smittet med den nevrologiske formen av herpesvirusinfeksjon. Den ene hesten deltok på Norwegian Horse Festival på Lillestrøm i februar, og har stått isolert på Bjerke dyrehospital. Den andre hesten har ikke deltatt på Norwegian Horse Festival, og fikk påvist sykdommen i Bergensområdet.

Avkreftede mistanker

Tidligere mistanker i Gjerdrum, Lørenskog, Sandnes, Fevik, Bergen, Granvin og Jevnaker er avkreftet. Flere av disse hestene har deltatt på Norwegian Horse Festival eller vært i kontakt med hest som har deltatt på dette stevnet.

Mattilsynet pålegger restriksjoner ved mistenkte eller bekreftede tilfeller

EHV-1 er en C-sykdom, som Mattilsynet i utgangspunktet ikke håndterer. På bakgrunn av sykdommens spesielle form og store potensial for smittespredning har Mattilsynet likevel valgt å pålegge restriksjoner i berørte staller.

Ved mistanke om sykdom på hest skal praktiserende veterinær tilkalles. Praktiserende veterinær vil avgjøre om det er mistanke om herpesvirusinfeksjon. Mistanken utløses ved kliniske symptomer på infeksjon i nervesystemet eller symptomer på infeksjon i luftveier samtidig med kjent direkte eller indirekte kontakt med hest smittet med herpesvirus. Ved mistanke plikter praktiserende veterinær å varsle Mattilsynet.

Mattilsynet pålegger restriksjoner ved mistanke eller påvisning av herpesvirusinfeksjon i stallen:

  • Ingen hester får forlate stallen og ingen nye hester får tas inn i stallen.
  • Det skal etableres tiltak for å hindre smittespredning i stallen
  • Uvedkommende skal ikke gis adgang til stallen.

Restriksjonene oppheves når negativt prøvesvar foreligger. Ved positivt prøvesvar vil restriksjonene oppheves 4 uker etter siste kliniske symptom er observert.

Mattilsynet fraråder reiseaktivitet

Hester som var vist tegn på sykdom, eller som har oppholdt seg på stall med syke hester de siste 15 dagene, bør ikke reise hverken innenlands eller utenlands. Det utstedes ikke helseattester for utenlandsreiser for slike hester. 

Siden det er mer enn 15 dager siden Norwegian Horse festival kan hester som har deltatt på festivalen, og som ikke har vist symptomer på sykdom eller delt stall med syke hester de siste 15 dagene, igjen få helseattest for utenlandsreiser.

Smittevern er ekstra viktig

Hestesporten, eiere, trenere og andre ansvarlige for hest og stall har et stort ansvar for at smitten ikke sprer seg i miljøet. Den nevrologiske formen av herpesvirusinfeksjon er alvorlig hos hest og kan være dødelig. Abortformen av sykdommen fører til at drektige hopper aborterer i slutten av drektigheten.

I dyrehelseforskriften pålegges arrangør av dyreansamlinger (stevner, konkurranser mm.) å ha planer for tiltak som hindrer smitteoverføring. Eksempler på slike tiltak er beskrevet i Regler og anbefalinger ved stevner og andre dyreansamlinger.

Disse generelle rådene og rutinene kan også benyttes for smittevern i stallen. Dette vil være et svært viktig for å begrense spredning av herpesvirussmitte i hestemiljøet. Mattilsynet oppfordrer på det sterkeste heste-/stalleiere om å innføre slike rutiner og sørge for at rutinene følges. Se smittevernråd under "Publikasjoner".

Stevnearrangøren av Norwegian Horse Festival sendte 24.02.19 ut informasjon om situasjonen til alle som har deltatt på stevnet, med råd om oppfølging av egen hest og å unngå å ta hesten(e) inn sammen med andre hester, og forsøke å holde dem isolerte fra andre.

Se også nyhetsmelding fra Rytterforbundet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Ditt lokale Mattilsyn, tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Ditt lokale Mattilsyn, tlf. 22 40 00 00