Om Mædi

Publisert 10.07.2019     Sist endret 02.12.2019

Mædi er en kronisk virusinfeksjon hos sau som ikke smitter ikke til mennesker.

Mædi har lang inkubasjonstid, det vil si at det tar lang tid, opptil flere år, fra dyrene blir smittet til de blir syke. Smitte skjer oftest gjennom luftveiene ved tett kontakt mellom dyr, og gjennom melk fra søye til lam. Smitte via luftveiene krever nær kontakt i en lengre periode.

De fleste infiserte dyr viser ingen klare tegn på sykdom, og det er derfor vanskelig å oppdage sykdommen. Typiske symptomer på mædi er pusteproblemer som vedvarer og tiltar over tid. Noen dyr får kronisk lungebetennelse eller tørrhoste. Det er vanlig at smittede dyr får sekundærinfeksjoner og at de magrer av. Noen dyr kan få skader i jur og/eller ledd. 

Det finnes ingen behandling eller vaksine mot sykdommen.

Slik kan du beskytte deg mot sykdom

Det er alltid utfordrende å beskytte seg mot sykdommer med lang inkubasjonstid, slik som mædi. Det er derfor viktig å være «føre-var» og tenke smittebeskyttelse i det daglige arbeidet. Husk at de fleste sykdommer smitter før dyret viser tegn på sykdom.

Dyrehelseforskriften har en rekke bestemmelser som skal ivareta smittebeskyttelse generelt og i småfebesetninger spesielt, og det er viktig å følge disse. Du finner gode råd om smittebeskyttelse i veileder til dyrehelseforskriften og veileder for flytting av småfe.

Tenk nøye gjennom hvilke dyr og eventuelt mennesker du slipper inn i flokken din. Hva kan du gjøre for å minske risiko for at disse tar med seg smitte inn i eller ut av besetningen din? Dersom du trenger nytt avslmateriale i besetningen vil alltid semin være det tryggeste alternativet. Unngå felles transport og oppstalling med andre flokker (dersom det er mulig) når dyra dine skal på fellesbeite.

Meld fra til Mattilsynet

Mædi er en B-sjukdom og mistanke om mædi skal umiddelbart meldes til Mattilsynet (lenke til skjema).

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer