Miltbrann

Publisert 11.12.2012     Sist endret 14.11.2017

Miltbrann er en bakteriesykdom som gir svært alvorlig sykdom hos en rekke dyrearter og hos mennesker. Bakterien danner en kapsel som gjør at den er svært motstandsdyktig og kan overleve i jord i mange tiår for så å utløse sykdom ved kontakt med dyr eller mennesker.

Symptomene på miltbrann kan oppstå relativt kort etter at dyrene har blitt smittet. Enkelte dyr dør uten å ha vist symptomer, andre får en rekke ulike alvorlige symptomer som varierer mellom dyreslag. Hos døde dyr ses ofte mørkt, tjæreaktig, ikke koagulert blod i fra naturlige kroppsåpninger.

Sykdommen smitter ikke direkte fra dyr til dyr, men ved at innkapslede bakterier tas opp via fôr, inhaleres med luft eller tas opp gjennom sår i huden. Gamle dyregraver med miltbrannkadaver gi smitte til dyr hvis de åpnes for eksempel ved flom eller gravearbeider

Det siste tilfellet på dyr i Norge ble registret i 1993.

Miltbrann kan også gi alvorlig sykdom hos mennesker, men den kan behandles med antibiotika i de fleste tilfeller (les mer hos Folkehelseinstituttet i lenken under).

Miltbrann er en A-sykdom og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00