Oppnevnelse av referanselaboratorier for lumpy skin disease, småfekopper og småfepest


Publisert 11.07.2017 | Sist endret 11.07.2017

Hyppige utbrudd av disse sykdommene i eller nær Europa de seneste årene har ført til et behov for nye referanselaboratorier i EU. EU-Kommisjonen har derfor etter en anbudsrunde oppnevnt laboratorier i Belgia og Frankrike for disse oppgavene.

Veterinærinstituttet er av Mattilsynet oppnevnt som nasjonalt referanselaboratorium for disse sykdommene. Oppnevnelsen av nye referanselaboratorier medfører en endring av kontrollforskriften. Denne endringen har ikke vært på offentlig høring, da Mattilsynet vurderer at høringen vil være åpenbart unødvendig.

Lumpy skin disease

Lumpy skin disease er en virussykdom som affiserer storfe. Det vanligste symptomet er byller i huden. Den har spredt seg med insekter fra Tyrkia til sørøstlige deler av Europa de siste årene. Sykdommen er ikke diagnostisert i Norge. Laboratoriet CODA-CERVA i Brussel i Belgia er oppnevnt som EUs referanselaboratorium for sykdommen.

Les mer om lumpy skin disease hos OIE.

Småfekopper

Småfekopper er en virussykdom som affiserer sauer og geiter. Det vanligste symptomet er byller i huden. Sykdommen er endemisk i Nord-Afrika og Asia. Sykdommen er ikke diagnostisert i Norge. Laboratoriet CODA-CERVA i Brussel i Belgia er oppnevnt som EUs referanselaboratorium for sykdommen.

Les mer om småfekopper hos OIE.

Småfepest

Småfepest er en virussykdom som hovedsakelig affiserer geiter, men også sauer. Den forekommer endemisk i Afrika og Asia. Sykdommer er ikke diagnostisert i Norge. Laboratoriet CIRAD i Montpellier i Frankrike er oppnevnt som EUs referanselaboratorium for sykdommen.

Les mer om småfepest hos OIE.

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41

Fant du det du lette etter?