Kunngjøring

Rabies påvist hos fjellrev på øya Hopen på Svalbard

Publisert 04.05.2018     Sist endret 04.05.2018

Veterinærinstituttet har påvist rabies hos en fjellrev (Vulpes lagopus), også kalt polarrev, på Svalbard-øya Hopen sørøst for Spitsbergen.

Reven, med svært aggressiv adferd, angrep to hunder ved metrologistasjonen på Hopen og ble bitt til døde av den ene av hundene.

Rev angriper normalt ikke hunder. Mistanke om sykdom gjorde at reven ble fraktet til Veterinærinstituttet i Oslo for diagnostikk. Analyser av hjerneprøver og spyttkjertelvev ved Veterinærinstituttet har bekreftet at reven hadde rabies.

Påvist tidligere på Svalbard

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard. Det ble sist påvist rabies på Svalbard i 2011.

Fjellrev som vandrer over isen fra Sibir, Canada, eller Grønland er trolig årsak til at rabies-smittet fjellrev dukker opp på Svalbard. Det er ikke tegn på at smitten er permanent tilstede.

Det har vært to utbrudd av rabies blant dyr på Svalbard, i 1980 og i 2011. I 2011 ble det påvist rabies på fire rev og 10 reinsdyr. Lav tetthet av disse dyrene gjør at smitten ser ut til å «dø ut» mellom hvert tilfelle.

Ingen flere mistanker om rabies

Alle hunder på Svalbard skal årlig vaksineres mot rabies. Hundene som ble angrepet av reven var vaksinert.

Det vil bli tatt flere prøver framover av rev. Men det er per nå ingen flere dyr hvor det er mistanke om rabies.

  • Dersom du ser rev eller reinsdyr med unormal atferd, meld fra til Sysselmannen på Svalbard.
  • Hunder bør holdes under oppsyn og vi oppfordrer til ikke å mate rev.
  • Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker.
  • Mistanken gjelder kun på Svalbard og er IKKE relatert til Fastlands-Norge.
Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Sysselmannen på Svalbard
www.sysselmannen.no
Paul Lutnæs, tlf. 41 00 74 73.
Morten Wedege, tlf. 95 82 94 91.

Mattilsynet
Hilde Haug, tlf. 22 77 82 88, mobil: 99 52 56 18.
Ta alternativt kontakt med nasjonal beredskapsvakt, tlf. 22 40 00 00.

Veterinærinstituttet
www.vetinst.no
Jorun Jarp, tlf. 90 05 62 16 eller i helg 03789.

Folkehelseinstituttet
www.fhi.no
Medievakt i helgen: Unni Hagelund Harsten, tlf. 21 07 70 00, mobil 90 75 43 41.
I arbeidstid: Tone Bjordal Johansen, tlf. 21 07 69 96, mobil 95 90 79 66.
Smittevernvakt 24/7: Tlf. 21 07 63 48.


Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Sysselmannen på Svalbard
www.sysselmannen.no
Paul Lutnæs, tlf. 41 00 74 73.
Morten Wedege, tlf. 95 82 94 91.

Mattilsynet
Hilde Haug, tlf. 22 77 82 88, mobil: 99 52 56 18.
Ta alternativt kontakt med nasjonal beredskapsvakt, tlf. 22 40 00 00.

Veterinærinstituttet
www.vetinst.no
Jorun Jarp, tlf. 90 05 62 16 eller i helg 03789.

Folkehelseinstituttet
www.fhi.no
Medievakt i helgen: Unni Hagelund Harsten, tlf. 21 07 70 00, mobil 90 75 43 41.
I arbeidstid: Tone Bjordal Johansen, tlf. 21 07 69 96, mobil 95 90 79 66.
Smittevernvakt 24/7: Tlf. 21 07 63 48.