Funn av ringorm i flere storfebesetninger i Sør- Rogaland

Publisert 01.11.2019     Sist endret 13.11.2019

Mattilsynet har påvist B-sjukdommen ringorm i flere storfebesetninger i Sør-Rogaland. Siden august er det påvist kliniske symptomer på ringorm (Trichophyton verrucosum) i sju storfebesetninger, som alle har blitt bekreftet av Veterinærinstituttet.

Besetningene holder til i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå kommuner. Det er ingen tydelig smittekontakt mellom disse tilfellene.

Mattilsynet har identifisert 48 kontaktbesetninger, som også inkluderer ett av funnene. Kontaktbesetninger blir båndlagt og fulgt opp med inspeksjon og prøvetaking av dyr med symptomer. 11 besetninger har så langt fått opphevet restriksjonene.

Slakteriene blir kontaktet av Mattilsynet hvis dyr fra restriksjonsbelagte besetninger skal inn til slakt.

Gammel smitte kan reaktiveres

Ringorm er en soppsykdom som kan gi hudforandringer i form av hårløse flekker, eventuelt kløe og betennelser i huden. Mennesker kan også smittes av sykdommen.

Ringorm var en vanlig sykdom hos storfe i Norge fram til begynnelsen av 2000-tallet, men forekomsten ble betydelig redusert etter utstrakt vaksinering mot sykdommen.

Veterinærer og dyreeiere må være oppmerksomme på at gammel smitte kan reaktiveres i storfehold som tidligere har hatt ringorm og som ikke lenger vaksinerer.

Vær observant og meld fra til Mattilsynet

Mattilsynet ber alle som har kontakt med storfe, både melkekyr og kjøttfe, om å være observante på hudforandringer som kan likne ringorm, og varsle Mattilsynet raskt om de har mistanke om smitte.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Arvid Reiersen, spesialinspektør, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Mattilsynet. Tel: 22777937 / 90100089


Les mer

Kontaktinformasjon

Arvid Reiersen, spesialinspektør, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Mattilsynet. Tel: 22777937 / 90100089