Det er forbudt å fôre hjortedyr

Publisert 14.12.2018     Sist endret 05.02.2019

For å hindre spredning av den smittsomme dyresykdommen skrantesyke er det forbudt å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr.

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom dyresykdom som det ikke finnes behandling mot. Sykdommen fører til en langsom og smertefull død hos dyr, men har aldri smittet til mennesker.

For å hindre at sykdommen sprer seg har Mattilsynet innført flere tiltak, ett av disse er forbudet mot å legge ut fôr og saltslikkesten til ville hjortedyr.

I dette tilfellet er hjortedyr er rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort. Forbudet gjelder for hele landet.

Du kan søke Mattilsynet om tillatelse til fôring av ville hjortedyr

Det er mulig å søke Mattilsynet om tillatelse til å fôre ville hjortedyr, men slike tillatelser blir bare gitt dersom det er absolutt nødvendig, og kun for følgende tilfeller:

  1. Kortvarig fôring av ville hjortedyr i forbindelse med merkings- og forskningsprosjekter.
  2. Kortvarig nødfôring av ville hjortedyr i områder der skrantesjuke (CWD) ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.
  3. Planmessig fôring av ville hjortedyr i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet i områder der skrantesjuke (CWD) ikke er påvist. Det må dokumenteres at andre relevante offentlige instanser har konkludert med at andre trafikksikkerhetstiltak ikke kan erstatte fôringen og at fôringen er nødvendig. Det må også dokumenteres at plan for nedtrapping av fôring er utarbeidet og at trekkruten dyrene bruker sannsynligvis ikke går gjennom områder der skrantesjuke (CWD) er påvist. Vilkårene er de samme som tidligere.

Den som fôrer dyrene, skal holde fôringsplassene under observasjon for å oppdage syke dyr.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å søke Mattilsynet om tillatelse til å fôre ville hjortedyr må du enten sende oss en e-post eller ta kontakt gjennom vårt kontaktskjema.

Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse, 22 77 78 89


Les mer

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å søke Mattilsynet om tillatelse til å fôre ville hjortedyr må du enten sende oss en e-post eller ta kontakt gjennom vårt kontaktskjema.

Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse, 22 77 78 89