Endring av CWD-forskriften – tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke


Publisert 06.12.2016 | Sist endret 23.12.2016

Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig hjortesykdom som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. En midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av sykdommen ble fastsatt i juli 2016.

I løpet av høsten er det tatt mange tusen prøver av hjortedyr for å kartlegge forekomsten av sykdommen og det er per november 2016 funnet fem skrantesjuke-positive dyr. Mattilsynet mener at det er nødvendig å fortsette med tiltak som kan hindre spredning av skrantesjuke.

Fra desember 2016 videreføres forskriften, med mindre endringer, inntil en mer permanent forskrift sendes på høring. Endringene innebærer at fôr til tamrein og ville hjortedyr kan legges ut i enkelte, særskilte tilfeller.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring – forslag til endring av CWD-forskriften

 

 

Høringsfrist 20.12.2016

Last ned saksdokumentasjon

Se innspillene (17)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (17)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Stangeskovene AS 15.12.2016
Reindriftsavdelingen v/ Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 20.12.2016
Åmot kommune 20.12.2016
Landbruksdirektoratet 20.12.2016
Jernbaneverket 20.12.2016
Glommen Skog SA 20.12.2016
Prosjektet Vilt og trafikk 20.12.2016
Norsk Hjortesenter 20.12.2016
Nordre Humum Jff 19.12.2016
Jørgen Grimholt 19.12.2016
Miljødirektoratet 19.12.2016
Landbrukskontoret Våler og Åsnes 19.12.2016
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 16.12.2016
Bymiljøetaten Oslo kommune 16.12.2016
Sætre Bruk AS 13.12.2016
Hedmark fylkeskommune 20.12.2016
Fylkesmannen i Finnmark 09.12.2016

Forskriften er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet

 

Fastsatt 23.12.2016

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon landdyrhelse og fôr, hovedkontoret, tlf. 22779079
Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver, seksjon landdyrhelse og fôr, hovedkontoret, tlf. 22778538