Endring i TSE-forskriften – vedtak om 3-årig overvåkningsprogram for Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) hos hjortedyr

Publisert 11.07.2018     Sist endret 11.07.2018

Skrantesjuke er en prionsykdom hos hjortedyr. Skrantesjuke ble for første gang i Norge oppdaget i april i og det er til nå blitt funnet 23 hjortedyr med skrantesjuke. Som en konsekvens av påvisningen av skrantesjuke i Norge våren 2016 har EU vedtatt en forordning (forordning (EU) 2017/1972), med et 3-årig overvåkningsprogram for Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) i perioden 2018-2020. Programmet gjelder EU-landene som har reinsdyr og elg, og formålet er å få et bilde av den epidemologiske situasjonen av CWD hos hjortedyr i Europa. I Norge har vi allerede lagt opp til et mer omfattende overvåkningsprogram, som vil innlemme EUs program og vi tar årlig flere prøver enn det EU nå vil kreve. Overvåkningsprogrammet fra EU foreslås gjennomført i TSE-forskriften, da forordningen endrer TSE-forordningen.

Treårig overvåkningsprogram

I det nye forskriftsutkastet er det beskrevet et treårig overvåkningsprogram for skrantesjuke i perioden 2018-2020, basert på de landene som har bestander av elg eller reinsdyr. Landene skal definere områder med hjortedyrpopulasjoner, både viltlevende og i fangenskap eller oppdrett. Fra disse skal det plukkes ut et visst antall dyr som skal testes for å oppfylle kravene til testing i overvåkningsprogrammet. Det kan legges opp til en mer omfattende overvåkning enn det som er beskrevet i forskriften, idet overvåkningsprogrammet representerer minimumskrav.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Endring i TSE-forskrift som følge av EUs overvåkningsprogram for Chronic Wasting Disease

EU vedtar forordning (EU) 2017/1972 om overvåkningsprogram for Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) hos hjortedyr i perioden 2018-2020.

 10.07.2017
 
Høring:

Utkast til endringsforskrift og høringsbrev er klarert av Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev på høring.

 

Høringsfrist 03.08.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Siri Margrethe Løtvedt, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 89 17
Gabriella Fure Briceño, jurist/rådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 90 69