Forskriften for å begrense spredning av skrantesjuke er endret


Publisert 23.12.2016 | Sist endret 23.12.2016

Skrantesjuke (CWD) er en dødelig hjortedyrsykdom som ble oppdaget i Norge for første gang i april i år. Forskrift med tiltak for å begrense spredningen av skrantesjuke blant hjortedyr ble fastsatt i juli. Forskriften videreføres, med mindre endringer, inntil en mer permanent forskrift sendes på høring.

Endringene i den nye forskriften innebærer at fôr til tamrein og ville hjortedyr kan legges ut i enkelte, særskilte tilfeller: Tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt

Se saksdokumentasjon og tidslinje for arbeidet med å lage den oppdaterte forskriften: Endring av CWD-forskriften – tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke

Fant du det du lette etter?