Funn av skrantesjuke på elg i Buskerud

Publisert 15.11.2018     Sist endret 15.11.2018

- Det er liten dramatikk i dette funnet. Vi forventer at vi kan finne noen få slike tilfeller i året, men siden det er snakk om den mindre alvorlige varianten av sykdommen er vi ikke bekymret, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Dette er den fjerde elgen som har blitt funnet med atypisk skrantesjuke i Norge.

Elgen ble avlivet på grunn av unormal oppførsel under ordinær jakt i Flesberg kommune.

- Dette viser viktigheten av at vi tar prøver av dyr som blir funnet døde eller opptrer unormalt.  Vi takker jegeren for årvåkenhet i denne saken. Vi er helt avhengig av godt samarbeid med flere parter for å oppnå målet om at sykdommen ikke sprer seg i Norge, og jegerne gjør en svært god jobb, sier Jahr.

Myndighetene trapper nå opp overvåkningen av hjortedyr i området. Selv om jakten nærmer seg slutten, så vil vi legge til rette for at jegerne i området kan sende inn flere prøver. Kommunene vil få mer prøvetakingsutstyr, og alle jegere som ønsker å bidra kan kontakte dem for å få utlevert dette. Vi håper den enormt gode jobben jegere har gjort frem til nå fortsetter, sier Jahr.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en variant som vi antar ikke er smittsom. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella.

Les mer om de to variantene på Veterinærinstituttets nettsider.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 63.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri vist seg å smitte til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910 / e-post: pressevakt@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910 / e-post: pressevakt@mattilsynet.no