Jakten på smittsom dyresykdom har startet – meld fra om syke dyr


Publisert 24.08.2016 | Sist endret 30.08.2016

Nå starter kartleggingen av dyresykdommen skrantesjuke for fullt. Det er lagt opp til et intensivt kartleggingsprogram, totalt vil ca 15.000 hjortedyr testes i år i dette programmet.

Lukk

Skrantesjuke

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr.


Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.


Sykdommen er dødelig for dyr, men har aldri smittet til mennesker.

Kartlegging av skrantesjuke

  • Høsten 2016 gjennomfører Mattilsynet og Miljødirektoratet en nasjonal kartlegging av skrantesjuke
  • Jegere i utvalgte kommuner og villreinområder skal levere hoder fra felte elg, hjort og villrein
  • I hele landet skal hjortevilt som dør utenom jakt testes for skrantesjuke
  • Mattilsynet vil i tillegg ta prøver av oppdrettshjort og tamrein
  • For å finne ut om et dyr har skrantesjuke, må en hjerneprøve analyseres
  • Oversikt over skrantesjuke-forekomst hos hjortevilt finner du på www.hjorteviltregisteret.no
  • Du kan se flere detaljer om innsamlingen på www.nina.no/cwd

I tillegg til dyr som testes i kartleggingsprogrammet i forbindelse med jakten er det svært viktig for Mattilsynet at jegere og andre som ferdes i naturen sier fra dersom de observerer syke eller døde hjortedyr. Det vil være til god hjelp for å få en oversikt over hvor utbredt sykdommen er i Norge.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Totalt skal det testes ca 15.000 dyr i år i regi av Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er svært viktig at jegere og andre som ser syke eller døde hjortedyr melder fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks dyr som ikke skyr mennesker.

I tillegg til å ta prøver av syke hjortedyr, vil vi ta prøver av elg, hjort og reinsdyr som felles under jakt i visse områder.

Mattilsynet vil også teste oppdrettshjort og tamrein.

Skrantesjuke smitter ikke til andre dyrearter, så det vil derfor være bare hjortedyr som nå kartlegges.

En fullstendig oversikt over hvor prøver fra jakten samles inn finner du som jeger her: Nina.no: Oversikt over innsamlingsområder for hoder og kjever

Vi oppfordrer deg som jeger eller du som ferdes i skog og mark til å bidra i kartleggingen, vi er avhengige av den kunnskapen du kan gi oss.

Hastetiltak og mål med kartleggingen

Totalt har vi til nå 3 tilfeller av skrantesjuke i Norge, hvor mange tilfeller vi finner til slutt er det vanskelig å si noe om. Kartleggingen i år skal gi oss en oversikt over hvor utbredt sykdommen er.

Det å skaffe denne oversikten er avgjørende for å bestemme hvilke tiltak som skal settes i verk.

Vi har som mål å håndtere dette slik at vi har minst mulig syke dyr med skrantesjuke, og hvis det er mulig ønsker vi å kvitte oss med sykdommen. Dersom skrantesjuke sprer seg vil det få store konsekvenser for tamme og ville hjortedyr.

Det er viktig å minne om at Mattilsynet allerede har innført en rekke hastetiltak som skal hindre en videre spredning av sykdommen.

En fullstendig oversikt over tiltakene finner du her: Nye tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt

Liten risiko, men føre-var

Skrantesjuke er en dyresykdom som aldri har smittet til mennesker. Nye analyser fra Veterinærinstituttet viser at det potensielt kan være to typer skrantesjuke i Norge.

Hos det ene reinsdyret som har fått påvist sykdommen på Vestlandet er det store likheter med den sykdommen som finnes i Nord-Amerika. Når det gjelder de to positive elgene i Trøndelag, kan det etter foreløpige undersøkelser, se ut til å dreie som en annen type av skrantesjuke.

Rådene vi nå har fått fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør at vi inntar en aktiv føre-var holdning knyttet til kjøtt fra dyr som tester positivt.

Vi vurderer det fortsatt slik at det er svært liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker, men for å være på den sikre siden kommer vi ikke til å godkjenne at kjøtt fra dyr som tester positivt skal spises.

-Skrantesjuke er en dyresykdom. Det er aldri noen mennesker som har blitt smittet, og vi forstår at det er lett å bli urolig når vi nå innfører et slikt tiltak. Men dette er et viktig føre-var prinsipp for oss, sier Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet.

-Denne føre-var holdningen er årsaken til at vi har bestemt at dyr som tester positivt ikke skal spises. Prøvesvarene vil komme fortløpende og tar ca 2 til 4 dager.

Les mer om denne saken her

Miljødirektoratet: Jakter på hoder for å kartlegge skrantesjuke

Veterinærinstituttet: Omfattende testing av hjortedyr starter nå

Mer informasjon om skrantesjuke

1. NINAs sider med informasjon om innsamling av hoder fra jakta - http://www.nina.no/cwd/

2. Miljødirektoratets side om skrantesjuke - http://miljødirektoratet.no/cwd/

3. Mattilsynets side om skrantesjuke - http://www.mattilsynet.no/cwd

4. Veterinærinstituttets faktaside om skrantesjuke - http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

5. Miljøkommune.no: Veiledning til kommunene om sykdommen skrantesjuke

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 46912910

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?