Nye regler med tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke


Publisert 21.06.2016 | Sist endret 30.11.2016

Mattilsynet foreslår forskrift med tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke blant hjortedyr, herunder forbud mot utførsel av hjortedyr fra Norge. Et forbud mot flytting vil kunne bidra til å hindre en eventuell spredning av sykdommen innad i Norge og til utlandet. Andre tiltak som foreslås er krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker, et forbud mot luktestoffer fra hjortedyr, et forbud mot å legge ut fôr og slikkestein til hjortedyr og en utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr.

Flytting av dyr kan bidra til smittespredning

Flytting av levende smittede dyr er trolig bakgrunnen for at skrantesjuke ble introdusert til Canada og sikker årsak til at sykdommen ble introdusert til Sør-Korea.

Mattilsynet mener at det er viktig å stanse flytting av hjortedyr for å få bedre kontroll over situasjonen.

Hva er skrantesjuke?

Skrantesjuke er en prionsykdom (sykdomsfremkallende prioner er proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Skrantesjuke kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring, og ender alltid med døden. Sykdommen er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Nord-Amerika. I Norge ble skrantesjuke bekreftet på en villrein fra Nordfjella den 4. april 2016. Skrantesjuke ble bekreftet på en elg fra Selbu 25. mai og 3. juni 2016. Disse funnene er de første av skrantesjuke i Europa.

Vi vil underveis i arbeidet innhente innspill fra interesseorganisasjoner, men vi oppfordrer alle som vil være med å påvirke utarbeidelsen av nytt regelverk om å følge med på våre nettsider.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Utkast til forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke.

 

Høringsfrist 05.07.2016

Last ned saksdokumentasjon

 
LMD fastsetter forskriften     

CWD-forskriften ble fastsatt av LMD 11. juli 2016. Forskriften trådte i kraft umiddelbart.

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

 11.07.2016

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Uke 25:
Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778538
Turi Hordern-Larsen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22779079
Cecilie Ruud, seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22778047

Uke 26:
Turi Hordern-Larsen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22779079
Fredrik Andersen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778141

Uke 27:
Siri Løtvedt, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778917