Skrantesjuke (CWD) - Gjennomføring av EUs beskyttelsestiltak


Publisert 24.11.2017 | Sist endret 24.11.2017

Mattilsynet gjør endringer i tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Endringene innebærer at det blir forbudt å produsere, omsette eller bruke naturlige luktstoffer fra hjortedyr fra Norge og fra nærmere angitte områder i Sverige og Finland. Det blir også forbud mot å utføre slike luktestoffer fra hjortedyr fra Norge til EØS-land. Til slutt blir det forbud mot å importere slike luktestoffer fra hjortedyr fra land utenfor EØS.

I dagens CWD-forskrift er det i § 5 et forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD. Disse luktestoffene brukes blant annet som lokkemiddel under jakt. Mattilsynet har endret CWD-forskriften for å gjennomføre endring i EUs beskyttelsestiltak mot Norge. EU ønsker å forhindre at urin og luktestoffer fra hjortedyr sprer CWD-smitte i EØS.

Endringene innebærer at:

  • Det blir forbudt å produsere, omsette eller bruke naturlige luktestoffer fra hjortedyr fra Norge og angitte områder i Sverige og Finland. Områdene i Sverige er Norrbotten, Vâsterbotten, Jâmtland, Vâsternorrland, Âlvdalen kommune i Dalarna, kommunene Nordanstig, Hudiksvall og Sôderhamn i Gâvleborg. Områdene i Finland er mellom den norsk-finske grensen og det norsk-finske reinbeitegjerdet. I tillegg blir det forbudt å innføre slike luktestoffer som kommer fra de samme områdene i Sverige og Finland.
  • Det blir forbudt å utføre naturlige luktestoffer fra hjortedyr fra Norge til EØS-land. Altså kan man ikke ta med seg eller sende luktestoffer fra hjortedyr med opprinnelse fra Norge til andre land i EØS.
  • Det blir forbudt å importere naturlige luktestoffer fra hjortedyr fra land utenfor EØS. Konsekvensen av dette blir at man ikke kan importere luktestoffer fra land utenfor EØS, selv om det ikke er påvist skrantesjuke i landet. Til slutt videreføres forbudet mot å selge, kjøpe eller bruke naturlige luktestoffer fra hjortedyr fra land utenfor EØS med skrantesjuke, som ble innført sommeren 2016. Det er derfor strengere regler for de landene som har fått påvist skrantesjuke.
  • Det er ingen dispensasjonsmulighet fra tiltakene i rettsakten. Det er derfor heller ikke mulig for Mattilsynet å gi unntak eller dispensasjon fra disse.

Forskriftsendringene bygger på beslutning (EU) 2017/2181. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen gjennom forenklet prosedyre og endringene ble derfor ikke sendt på ordinær høring.

Forskriftsendringene trer i kraft 24.11.2017

Les endringsforskriften her:

Forskrift om endring i forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) 

For mer informasjon om CWD-forskriften, se følgende lenke:

Tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt 

Fant du det du lette etter?