Risikovurdering

VKM-vurdering: Nye vurderinger av smitterisiko fra Skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada

Publisert 29.09.2017     Sist endret 06.12.2019

Hva vi bad om:Canadiske og Amerikanske nettsider har lagt ut info om resultater av et forskningsprosjekt om CWD hos aper. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker en uttalelse fra VKM om disse eller eventuelt andre nye opplysninger endrer noen av konklusjonene i risikovurderingene fra VKM.
Overleveringsdato:

29. september 2017

Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider

Om skrantesjuke

Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom som er dødelig for dyrene som blir smittet. I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av skrantesjuke. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910