Risikovurdering

VKM-vurdering: VKM-vurdering: Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til Skrantesjuke

Publisert 07.08.2019     Sist endret 07.08.2019

Hva vi bad om: VKM ble bedt om å besvare spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse etter at den uhelbredelige sykdommen ble påvist hos dyr i Norge.
Overleveringsdato:

30. juni 2016

Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider

Om skrantesjuke

Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom som er dødelig for dyrene som blir smittet. I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av skrantesjuke. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910