Krav om gentesting for skrapesjuke i EØS-land fjernes

Publisert 10.07.2018     Sist endret 10.07.2018

forekomst av spesifikke skrapesjukegener. Endringen følger av forordning (EU) 2017/894 og er gjennomført i norsk forskrift med virkning fra 9. juli 2018.

En endring av EØS-regelverket fjerner kravet om at en andel av alle sauer i EØS-land skal testes for

Endringen gjennomføres i regelverket om prion-sjukdommer (forordning (EU) nr. 999/2001). Dette regelverket er gjennomført i TSE-forskriften som blant annet omhandler skrapesjuke hos sau. Endringsforordningen ble tatt inn i EØS-avtalen med virkning fra 7. juli 2018.

Tidligere har det vært krav om at myndighetene skal genteste en gitt andel av alle sauer i alle EØS-land for et spesielt skrapesjukegen. Da sjukdomssituasjonen for skrapesjuke i EØS-landene er vesentlig forbedret fjernes dette generelle kravet. Isteden pålegges EØS-land som driver målrettet avl for å redusere forekomsten av skrapesjukegenet krav om å genteste sauene. I Norge har vi ikke målrettet saueavl som har til hensikt å redusere forekomsten av dette genet. Fjerning av kravet vil derfor være en lettelse for norske myndigheter. Det vil fortsatt være krav om gentesting ved utbrudd av skrapesjuke i alle EØS-land.

Se forskrift 9. juli 2018 om endring i TSE-forskriften

For å lese mer om endringene se regelverksprosessen: Krav om gentesting for skrapesjuke i EØS-land fjernes og Slovenias overvåkningsprogram for skrapesjuke godkjennes

 

Fant du det du lette etter?