Krav om gentesting for skrapesjuke i EØS-land fjernes og Slovenias overvåkningsprogram for skrapesjuke godkjennes

Publisert 24.04.2017     Sist endret 10.07.2018

Kravet om at en andel av alle sauer i EØS-land skal testes for forekomst av spesifikke skrapesjukegener fjernes. Samtidig godkjennes Slovenias overvåkningsprogram for skrapesjuke.

Bakgrunn for endringene

Nye EØS-bestemmelser endrer regelverket om prion-sjukdommer (forordning (EU) nr. 999/2001). Dette regelverket er gjennomført i TSE-forskriften som blant annet omhandler skrapesjuke hos sau.

Gentesting av sau

Tidligere har det vært krav om at myndighetene skal genteste en gitt andel av alle sauer i alle EØS-land for et spesielt skrapesjukegen. Da sjukdomssituasjonen for skrapesjuke i EØS-landene er vesentlig forbedret fjernes dette generelle kravet. Isteden pålegges EØS-land som driver målrettet avl for å redusere forekomsten av skrapesjukegenet krav om å genteste sauene. I Norge har vi ikke målrettet saueavl som har til hensikt å redusere forekomsten av dette genet. Fjerning av kravet vil derfor være en lettelse for norske myndigheter. Det vil fortsatt være krav om gentesting ved utbrudd av skrapesjuke i alle EØS-land.

Godkjenning av overvåkningsprogram

Slovenia har fått sitt nasjonale overvåkningsprogram for klassisk skrapesjuke godkjent. Det er EU Kommisjonen som vurderer slike overvåkningsprogram etter kriterier gitt i regelverket for prion-sjukdommer.

Godkjenningen innebærer at det åpnes for handel med levende sau og avlsmateriale fra sau med Slovenia.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag om forskriftsendring sendes til klarering

Mattilsynet har utarbeidet er forslag til endring av forskrifter med bakgrunn i de endrede EØS-bestemmelsene. Endringsforslaget er sendt til Landbruks- og matdepartementet for klarering for høring.

 19.04.2017
Forslag til forskriftsendring sendes på høring

Endringsforslaget er klarert av Landbruks- og matdepartementet. Det sendes på høring til høringsinstanser og andre interessenter.

 

 03.07.2017
Forskriftsendringen fastsettes delvis

Endringen som angår godkjenning av Slovenias overvåknings- og kontrollprogram fastsettes. De endrede bestemmelsene trer i kraft i Norge.

 12.02.2018
Forskriftsendringen er fastsatt

En forskriftsendring som angår fjerning av kravet om at en andel av alle sauer i EØS-land skal testes for

forekomst av spesifikke skrapesjukegener er fastsatt. De endrede bestemmelsene trer i kraft i Norge.

 

 09.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778141