Krav om gentesting for skrapesjuke i EØS-land fjernes og Slovenias overvåkningsprogram for skrapesjuke godkjennes

Publisert 24.04.2017     Sist endret 13.02.2018

Kravet om at en andel av alle sauer i EØS-land skal testes for forekomst av spesifikke skrapesjukegener fjernes. Samtidig godkjennes Slovenias overvåkningsprogram for skrapesjuke.

Bakgrunn for endringene

Nye EØS-bestemmelser endrer regelverket om prion-sjukdommer (forordning (EU) nr. 999/2001). Dette regelverket er gjennomført i TSE-forskriften som blant annet omhandler skrapesjuke hos sau.

Gentesting av sau

Tidligere har det vært krav om at myndighetene skal genteste en gitt andel av alle sauer i alle EØS-land for et spesielt skrapesjukegen. Da sjukdomssituasjonen for skrapesjuke i EØS-landene er vesentlig forbedret fjernes dette generelle kravet. Isteden pålegges EØS-land som driver målrettet avl for å redusere forekomsten av skrapesjukegenet krav om å genteste sauene. I Norge har vi ikke målrettet saueavl som har til hensikt å redusere forekomsten av dette genet. Fjerning av kravet vil derfor være en lettelse for norske myndigheter. Det vil fortsatt være krav om gentesting ved utbrudd av skrapesjuke i alle EØS-land.

Godkjenning av overvåkningsprogram

Slovenia har fått sitt nasjonale overvåkningsprogram for klassisk skrapesjuke godkjent. Det er EU Kommisjonen som vurderer slike overvåkningsprogram etter kriterier gitt i regelverket for prion-sjukdommer.

Godkjenningen innebærer at det åpnes for handel med levende sau og avlsmateriale fra sau med Slovenia.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag om forskriftsendring sendes til klarering

Mattilsynet har utarbeidet er forslag til endring av forskrifter med bakgrunn i de endrede EØS-bestemmelsene. Endringsforslaget er sendt til Landbruks- og matdepartementet for klarering for høring.

 19.04.2017
Forslag til forskriftsendring sendes på høring

Endringsforslaget er klarert av Landbruks- og matdepartementet. Det sendes på høring til høringsinstanser og andre interessenter.

 

 03.07.2017

Last ned saksdokumentasjon

Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Utenriksdepartementet 05.07.2017
MILJØDIREKTORATET 06.07.2017
Landbruksdirektoratet 31.05.2017
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 21.06.2017

Forskriftsendringen fastsettes delvis

Endringen som angår godkjenning av Slovenias overvåknings- og kontrollprogram fastsettes. De endrede bestemmelsene trer i kraft i Norge.

 12.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778141