Tiltak for å hindre smitte med influensaviruset fra mennesker til gris

Publisert 07.12.2012     Sist endret 06.12.2018

Influensavirus kan smitte fra mennesker til griser og videre mellom griser. Her følger noen råd for hvordan man kan hindre smitte fra menneske til gris.

  • Besøk i grisehus skal begrenses til et minimum
  • Alle besøkende skal skifte til husdyrholdets egne klær og skotøy og vaske hendene før de går inn i grisehuset
  • Ha alltid god hygiene ved arbeid i grisehuset: håndvask, ved behov hånddesinfeksjon, og hyppig vask av arbeidsklær.
  • Alle som har regelmessig kontakt med levende svin bør være vaksinert mot sesonginfluensa.
  • Personer som har eller har hatt influensalignende symptomer (feber, luftveissymptomer, muskelsmerter, diaré osv) siste sju dager skal ikke inn i hus med gris. Svineprodusenter oppfordres til å spørre besøkende om dette hvis de er usikre.
  • På besøksgårder kan virksomheten drives som normalt når dyrene er klinisk friske.

Mattilsynet nås på telefon 22 40 00 00.

Fant du det du lette etter?