Husdyrassosiert MRSA er påvist i en svinebesetning i Nordland

Publisert 06.02.2019     Sist endret 22.02.2019

Veterinærinstituttet har påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i tre svinebesetninger i Nordland. Dette er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flyttes til andre besetninger. Bakterien kan også smitte fra gris til mennesker, fra mennesker til gris og mellom mennesker.

Å få påvist LA-MRSA får store konsekvenser for besetningene det gjelder. Alle dyrene må slaktes eller avlives, og fjøset må vaskes og desinfiseres.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter er bekymret for at LA-MRSA skal spre seg i samfunnet fordi det kan få store konsekvenser for mennesker som er innlagt på sykehus eller sykehjem. Disse kan få infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

Mattilsynet har kartlagt kontaktbesetningene til den smittede besetningen. Mattilsynet har tatt prøver hos alle kjente kontakter. Det er påvist LA-MRSA i to av disse kontaktbesetningene.

Forekomsten av LA-MRSA i Norge er lav og det er nesten to år siden forrige gang bakteriene ble påvist i et norsk svinehold. Dersom vi ønsker å beholde den lave forekomsten er det viktig at alle som er i kontakt med husdyr, er bevisste på å beskytte dyrene mot smitte. Husdyrnæringa gjør en stor innsats for å bidra til at LA-MRSA ikke etablerer seg i svinebesetninger.

Bakterien drepes når kjøttet blir stekt eller kokt

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

LA-MRSA finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet. Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du påå Matportalen.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Anne Marie Jahr, seksjonssjef seksjon dyrehelse, tlf: +4722777889


Les mer

Kontaktinformasjon

Anne Marie Jahr, seksjonssjef seksjon dyrehelse, tlf: +4722777889